Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 39

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

5 Aralık 2003 Cuma

 

Raporlar

 

            1.- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 12.11.2003 Tarihli ve 5001 Sayılı Kanun ile Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/704) (S. Sayısı: 298) (Dağıtma tarihi: 5.12.2003) (GÜNDEME)

            2.- Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/703) (S. Sayısı: 299) (Dağıtma tarihi: 5.12.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedeline ve Manisa için yeni bir tarımsal sulama projesi olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

2.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV oranının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

3.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler’in, Mersin Defterdarlığındaki bazı atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

4.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler’in, bankalardan yapılan döviz transferlerinde komisyon alınmasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/858) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

5.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler’in, trafik kazaları istatistiklerine ve kazalara karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

6.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu’nun, turizmdeki tahsis ve teşvik politikalarına ve küçük turizm işletmelerinin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

7.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.12.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Habur Sınır Kapısının Irak tarafında yer alan bir tabelaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1562) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

2.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun, İstanbul Üniversitesi Rektörü ile ilgili intihal iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1563) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

3.- Osmaniye Milletvekili Necati Uzdil’in, yerfıstığı üretimi, ihracatı ve ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1564) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

4.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1565) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

5.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, Ege ve Akdeniz kıyılarında görülen zararlı yosunlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1566) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

6.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, Gediz Deltası ve İzmir Kuş Cennetinin bulunduğu yörelerde yapılaşma ve moloz dökülmesi konusunun araştırılıp araştırılmadığına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1567) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

7.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in, tercihli kura sistemiyle işe alınan sözleşmeli sağlık personelinin atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1568) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

8.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in, reçetesiz satılan beşeri tıbbi ürünlerle ilgili tedbir alınıp alınmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1569) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

9.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, ikamet etmediği yerin seçmen listesine yazılacak kişilere karşı alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1570) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

10.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1571) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

11.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, TMSF tarafından el konulan bankaların bankacılık yetki belgelerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1572) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

12.- Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak’ın, Ergene Havzasında yapılan kamulaştırmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1573) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

13.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bazı gıda ürünlerinin standardizasyonuna ve içeriğinin denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1574) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

14.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bir televizyon kanalında terör eylemi görgü tanığıyla yapılan röportaja ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1575) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

15.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Yahudiler ve Kürtlerle ilgili bir internet sitesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1576) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

16.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Çin’den gelmesi beklenen turistlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1577) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

17.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Van İlindeki Urartulardan kalma köprülerin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1578) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

18.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Avrupa devletlerinin Türk ürünlerine uyguladıkları kota ve koruyucu politikalara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşat Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/1579) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

19.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, ambulans tekne servisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1580) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

20.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, Ankara-Sincan-Yenikent Beldesindeki Zir Vadisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1581) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

21.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, Edirne’nin Enez İlçesinin ekonomik durumunu etkileyecek bazı kararların alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1582) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

22.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, Ankara-Mamak Çöplüğünün çevreye etkisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1583) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

23.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, Uzunköprü-Eskiköy sınır kapısının faaliyete geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1584) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

24.- Antalya Milletvekili Atila Emek’in, Manavgat Su Temin Projesi tesislerinin işletmeye açılmamasının nedenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1585) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.12.2003)

25.- Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak’ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurusuna  ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1586) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.12.2003)

26.- Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak’ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurusuna  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1587) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.12.2003)

27.- Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, elma stokuna ve pazar şartlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1588) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.12.2003)

28.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, borsayla ilgili bazı sorunlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1589) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.12.2003)

29.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları ve Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1590) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.12.2003)