Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 37

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

3 Aralık 2003 Çarşamba

 

Rapor

 

            1.- Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/690) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi: 3.12.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay’ın, TRT Genel Müdürlüğüne atanması beklenen şahıs hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/854) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergesi

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Rusya’dan ithal edilen doğalgazla ilgili bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1560) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.2003)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.-Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 27 Milletvekilinin, temel ve koruyucu sağlık hizmetlerinin mevcut durumunun araştırılarak düzeltilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.2003)

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Irak’la yapılan petrol ve fuel-oil karşılığı akaryakıt ticaretiyle ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.2003)