Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 36

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

2 Aralık 2003 Salı

 

Rapor

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/370) (S.Sayısı: 291) (Dağıtma Tarihi: 2.12.2003) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, töre cinayetlerine karşı alınacak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) sözlü soru önergesi (6/850) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)

2.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan’ın, Ağrı’da fen lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)

3.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir’in, özel sağlık ve eğitim kuruluşlarının kullandıkları binaların yapı denetimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/852) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)

4.- Çanakkale Milletvekili İsmail Özay’ın, Gökçeada’daki sağlık hizmetlerine ve bir hastanın vefatıyla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/853) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in, İstanbul’da yaşanan bombalı saldırılara ve faillerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1537) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)

2.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in, Topluma Kazandırma Yasasından yararlananlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1538) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)

3.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Amatör Denizcilik Federasyonunun bazı konularda yetkilendirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1539) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)

4.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, ülkemizin eğitimle ilgili uluslar arası yarışma ve projelerde temsiline ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1540) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)

5.- Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsünün öğrenim süresinin dört yıla çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1541) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)

6.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, genel aydınlatma giderlerinin TEDAŞ tarafından ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1542) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)

7.- Sivas Milletvekili Nurettin Sözen’in, bazı televizyon kuruluşlarının ulusal düzeyde yayın izinleriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1543) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)

8.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, köylülerin meralarının ellerinden alındığı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1544) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)

9.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya III. Organize Sanayi Bölgesi Projesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1545) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)

10.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Mevlana Kültür Merkezi inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1546) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)

11.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ankara-Konya hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1547) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)

12.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, Aliağa Limanında gemi kaynaklı atıkların bertarafına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1548) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)

13.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin’in, sendikaların üyelik aidatlarının kaynaktan kesilmemesinin nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1549) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)

14.- Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi’nin, yoksullar için yapılan yardım çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/1550) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)

15.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede polis narkotik köpeklerinin etkin kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1551) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)

16.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu’nun, İstanbul’daki terör olaylarının faillerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1552) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)

17.- İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu’nun, Hizbullah örgütünün İstanbul’daki terör olaylarıyla ilişkisi olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1553) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)

18.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Türkçe mukabele uygulamasının yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1554) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)

19.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, ilköğretim öğrencilerine yönelik seviye tespit sınavlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1555) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)

20.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, Topluma Kazandırma Yasasından yararlananların terör eylemleriyle ilişkisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1556) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2003)

21.- İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, bazı terör örgütlerinin yapılanma ve faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1557) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2003)