Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 35

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

1 Aralık 2003 Pazartesi

 

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

 

            1.- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 12.11.2003 Tarihli ve 5001 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/704) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2003)

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Ankara Milletvekili Oya Araslı’nın, tecavüz mağduru kadınların korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, bazı eski üst düzey banka yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulmamasının nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1522) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2003)

2.- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın, Avrupa Komisyonunun Erzurum-Erzincan-Bayburt hibe projesi teknik danışmanlık ihalesi sürecine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1523) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2003)

3.-Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar’ın, kadrosunun bulunduğu yer dışında görevlendirilen personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1524) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2003)

4.- Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu’nun, Samsun-Hopa arasındaki bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1525) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2003)

5.- Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu’nun, Yusufeli ve Deriner Barajları projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1526) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2003)

6.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in, Buca Cezaevi çocuk koğuşuyla ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1527) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2003)

7.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un, İzmir-Beydağ-Adaküre Köyünün yanmayan sokak lambalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1528) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2003)

8.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Örnekköy Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesinin 2004 yılı yatırım programına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1529) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2003)

9.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, deprem sonrası Düzce’ye yapılan yatırımların yeterliliğine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1530) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2003)

10.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Düzce depreminde hasar gören okulların onarımına ve yeni okul açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1531) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2003)

11.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Düzce İlinde deprem sonrası yapılan sağlık yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1532) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2003)

12.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu çalışanlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1533) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2003)

13.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun, AİHM’de Türkiye adına davalara giren bir avukata ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1534) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2003)

14.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun, THY’nin Frankfurt ofisine ve Başbakanlığa tahsisli helikoptere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1535) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2003)

15.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun, personelin özlük haklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1536) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2003)