Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 33

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

20 Kasım 2003 Perşembe

 

Tasarı

 

            1.- Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Devredilmesine İzin Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/702) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2003)

 

Teklifler

 

            1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/203) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

            2.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 27 Milletvekilinin; Yolsuzlukla Mücadele Günü Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi (2/204) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

            3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu İle 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/205) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

            4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; Telekomünikasyon Hizmetlerinin Fiyatlandırılması İle İlgili Esasların Tespitine Dair Kanun Teklifi (2/206) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

            5.- Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut’un; 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/207) (Milli Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2003)

 

 

Rapor

 

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşı Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesi İle İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/418) (S. Sayısı: 282) (Dağıtma tarihi: 20.11.2003) (GÜNDEME)

2.- Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/595) (S. Sayısı: 283) (Dağıtma tarihi: 20.11.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç’ın, Malatya’da doğrudan gelir ve mazot desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek’in, İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2003)

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir’in, TEDAŞ Harmandalı İşletme Bakım Başmühendisliğinin hizmet binası ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1513) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2003)

2.- Çanakkale Milletvekili İsmail Özay’ın, personel lojmanlarının yakıt bedelinde yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1514) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Türk Telekomun RTÜK kararına aykırı olduğu iddia edilen bir uygulamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1515) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2003)

4.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bir içme suyu firmasıyla ilgili bir iddiaya ve ruhsatı iptal edilen içme suyu firmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1516) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2003)

5.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, TEDAŞ’ın belediyelerden genel aydınlatma bedeli talep etmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1517) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2003)

6.- Ankara Milletvekili Bayram Ali Meral’in, Ankara-Kalecik-Uludere Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1518) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2003)

7.- Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu’nun, muhtemel arz fazlası fındığa ve alternatif ürün projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1519) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2003)

8.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bir eczacının elindeki Atatürk’le ilgili bazı belgelerin müzeye nakledilip edilmeyeceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1520) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2003)

9.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, gıda ürünlerindeki katkı maddelerinin Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygunluğuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1521) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2003)

 

Meclis Soruşturması Önergesi

 

1.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli ve 58 Milletvekilinin, Türkbank ihale sürecinde malın satımında ve değerinde fesat oluşturacak ilişki ve görüşmelere girdikleri ve bu fiillerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı Güneş Taner haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/5) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2003)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 21 Milletvekilinin, Devlet iç borçlanma senetlerinin halka arzıyla ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

2.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 27 Milletvekilinin, TÜBİTAK’la ilgili mali ve idari konulardaki bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2003)

3.- Sinop Milletvekili Engin Altay ve 29 Milletvekilinin, kıyı balıkçılığındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2003)

4.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 64 Milletvekilinin, Milli Eğitim Bakanlığındaki atama, yer değiştirme ve görevde yükselme uygulamalarıyla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2003)

5.- Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 22 Milletvekilinin, töre cinayetleri görünümündeki kadına yönelik şiddet hareketlerinin nedenlerinin araştırılarak engelleyici önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/148) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2003)