Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 32

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

19 Kasım 2003 Çarşamba

 

 

Tasarılar

 

1.- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanununun 14 üncü Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme izni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkında Kanun Tasarısı  (1/700) (Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2003)

2.- Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun Tasarısı (1/701) (İçişleri ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2003)

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Sinop’un Erfelek İlçesinde yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1491) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2003)

2.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, özelleştirme uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1492) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2003)

3.- Antalya Milletvekili Atila Emek’in, Manavgat’ın yeni Adliye Sarayı Binası ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1493) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2003)

4.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, yurt dışına gönderilen öğrenci ve öğretim görevlilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1494) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2003)

5.- Edirne Milletvekili Nejat Gencan’ın, sosyal destek ödemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1495) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2003)

6.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, uygulanmadığı iddia edilen bir gıyabi tutuklama kararına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1496) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2003)

7.- Adana Milletvekili Kemal Sağ’ın, bir açılışa giden bakanların ağırlanma şekline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1497) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2003)

8.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Gerze balıkçı barınağında proje hatası olduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1498) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2003)

9.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, çocuk sağlığı ve nüfus planlaması politikasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1499) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2003)

10.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’daki bir camiden tarihi eser çalınması olayının takibine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1500) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2003)

11.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Devlet Arşivlerindeki tarihi vesikaların korunmasına yönelik proje olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1501) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2003)

12.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Ayasofya Müzesinden kaybolan tarihi eserlere ve tarihi eserlerin biyolojik etkilerden korunmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1502) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2003)

13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yolsuzluklarla mücadelede IMF’in engel olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1503) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2003)

14.- Mersin Milletvekili Şefik Zengin’in, TSK mensuplarının hizmet yükümlülük sürelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1504) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2003)

15.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, TEDAŞ’ın genel aydınlatma bedellerini belediyelere tahakkuk ettirmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1505) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2003)

16.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan’ın, Konya İl Milli Eğitim Müdürüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1506) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2003)

17.- İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay’ın, Selçuk Kaymakamlığının öğrencilerin Anıtkabir ziyaretine engel çıkardığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1507) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2003)

18.- İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay’ın, Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Anıtkabir ziyaretine engel çıkardığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1508) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2003)

19.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in BDDK eski Başkanının evine düzenlenen operasyonla ilgili demecine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1509) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2003)

20.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemleriyle ilgili dosyalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1510) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2003)

21.- Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak’ın, Sarımsaklı Çiftliğinin boş bırakılmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1511) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

22.- Mersin Milletvekili Şefik Zengin’in, bazı gösterilerde polislerin eylemcilere müdahalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1512) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 20 Milletvekilinin, mülki amirlerin asli görevlerine yeterli zaman ayıramamalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2003)

2.- Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu ve 26 Milletvekilinin, bedelsiz tahsis edilen kamuya ait gayrimenkullerin tespiti, tahsis şartları ve tahsis amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)