Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 30

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

17 Kasım 2003 Pazartesi

 

Rapor

 

 

 

1.- Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/670) (S. Sayısı: 281) (Dağıtma tarihi: 17.11.2003) (GÜNDEME)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Çanakkale Milletvekili İsmail Özay’ın, lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilecek araştırma ve öğretim görevlisi kadrolarının ne zaman verileceğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1104)

2.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, kamu kurum ve kuruluşlarının çocuk bakımevi ücretlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1112)

3 Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Mamak Belediyesinin, Milli Emlak Genel Müdürlüğünden alarak sattığı arsalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1113)

4.- İzmir Milletvekili K.Kemal Anadol’un, kütüphanelere alınan yayınlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1114)

5.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Mamak Belediyesinin usulsüz olduğu iddia edilen bazı işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1116)

6.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1118)

7.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Almanya’daki bir toplantıya Milli Görüş Teşkilatı Genel Başkanını davet etmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1122)

8.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, MGK Genel Sekreterliği Yönetmeliğine ve Milli Güvenlik Siyaseti Belgesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1127)

9.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, off-shore hesabı açan kamu kuruluşu olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1136)

10.- İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz’ün 1998 yılında SSK’ya yapılan sözleşmeli personel alımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1137)

11.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, Edirne İlinde personeli olmayan sağlık kurumlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1167)

12.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin açtığı kömür ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1170)

13.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Türkiye Jokey Kulübünün denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1171)

14.- Adana Milletvekili N.Gaye Erbatur’un, polis meslek yüksek okullarındaki kız öğrenci kontenjanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1175)

15.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, ücretsiz ders kitaplarına ekli Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı imzalı bildirilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1187)

16.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin’in, Düzce depremzedelerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1189)

17.- Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek’in, Başbakanlık Teftiş Kuruluna soruşturulması için verilen dosyalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1214)

18.- İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz’ün, İstanbul Üniversitesi sosyal tesislerinin mali denetimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1215)

19.- İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz’ün, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünce toplanan harç paralarının yatırıldığı bankalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1216)

20.- İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz’ün, İstanbul Üniversitesi Çapa ve Cerrahpaşa kampüslerindeki inşaat projelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1217)

21.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, ABD’den alınacak 8,5 milyar dolarlık kredinin şartlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1219)

22.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, batık banka sorumlularına yönelik yasal düzenlemelere ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1222)

23.- Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek’in, Irak’a asker gönderilip gönderilmeme konusunda yaptığı bir açıklamaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1225)

24.- Ankara Milletvekili A. İsmet Çanakçı’nın, kredi kartları ile ilgili yasal bir düzenlemeye gidilip gidilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1238)

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ABD ile imzalanan kredi anlaşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1242)

26.- İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları’nın, Dubai’de Türkiye ile ABD arasında imzalanan kredi anlaşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1243)

27.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, 4811 ve 4876 sayılı kanunların uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1259)

28.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, Alanya-Yeşilköy’de inşa edilen bir otele  ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1263)