Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No:  3

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

3 Ekim 2003 Cuma

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

 

            1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir-Gaziemir’in lise ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1233) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.10.2003)

            2.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, kültürel değişim ve mübadele anlaşmaları gereği yurt dışına çıkan öğrencilerden alınan çıkış harcına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1234) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.10.2003)

            3.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, silahlarla ilgili yapılması gereken yasal düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1235) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.10.2003)

            4.- Yozgat Milletvekili Emin Koç’un, il sayısının artırılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1236) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.10.2003)

 

 

Geri Alınan Sözlü Soru Önergeleri

 

            1.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe, Afyon İli Bolvadin İlçesi Çarşı Camiinin onarılmasının ne zaman bitirileceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesini 3.10.2003 tarihinde geri almıştır (6/698)

            2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu, Ilısu Barajı Projesinde Hasankeyf'in durumuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesini 30.9.2003 tarihinde geri almıştır (6/706)

            3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu, Irak'a insani yardım amaçlı gönderilen mercimeğin bozuk çıktığı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri  Bakanından sözlü soru önergesini 2.10.2003 tarihinde geri almıştır (6/707)