Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 29

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

14 Kasım 2003 Cuma

 

Raporlar

 

   1.- Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 31.7.2003 Tarihli ve 4967 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/658) (S. Sayısı: 277) (Dağıtma tarihi: 14.11.2003) (GÜNDEME)

 

2.- 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu İle Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/698) (S. Sayısı: 280) (Dağıtma tarihi: 14.11.2003) (GÜNDEME)