Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 28

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

13 Kasım 2003 Perşembe

 

Raporlar

 

   1.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın; Küçük Esnaf ve Sanatkarlar İle Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) (GÜNDEME)

 

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Milli Parkı Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) (S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) (GÜNDEME)

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Sayıştay’ın, daha etkin ve TBMM ile daha iyi bir koordinasyon içinde çalışabilmesi için bazı düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1460) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Koç Üniversitesinin Orman Genel Müdürlüğüne aktarılan ormanlık sahalardaki tesislerinin ne şekilde kullanılacağına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1461) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2003)

3.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, il ve ilçe insan hakları kurullarının etkin çalışması için önlem alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1462) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2003)

4.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün, yatırım teşvik belgesi verilmesinde bazı şirketlere ayrımcı uygulamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1463) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2003)

 

 

Genel Görüşme Önergesi

 

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, Hükümetin Irak politikasıyla ilgili Anayasanın 92 nci maddesi gereğince talepleri ve sonuçları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/4) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Çorum Milletvekili Murat Yıldırım ve 25 Milletvekilinin, Çorum İlinin turizm potansiyelinin değerlendirilerek, Hitit Uygarlığının tanıtımı için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2003)

2.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, Samsun İlinin ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2003)