Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                 No: 26

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

11 Kasım 2003 Salı

 

Rapor

 

 

1.- Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/687) (S. Sayısı: 276) (Dağıtma tarihi: 11.11.2003) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın, Başak Sigorta eski Genel Müdürünün emekli ikramiyesine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1436) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2003)

2.- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın, Erzurum’daki yoğun kar yağışının afet kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1437) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2003)

3.- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın, Erzurum’da ağaçların yoğun kar yağışından zarar görmesi üzerine yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1438) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2003)

4.- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın, Erzurum’da yoğun kar yağışından zarar gören elektrik dağıtım şebekesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1439) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2003)

5.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, havaalanlarında VIP salonlarını kullananlarla ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1440) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2003)

6.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, muhtar maaşlarının asgari ücret seviyesine getirilip getirilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1441) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2003)

7.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Başbakanlık burslarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1442) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2003)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin, elma yetiştiriciliğindeki sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003)

2.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, futboldaki şike, Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi ile ilgili iddiaların ve maçlardaki şiddet olaylarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003)