Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                 No: 25

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

10 Kasım 2003 Pazartesi

 

Tasarı

 

1.- 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/698) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2003)

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, yabancı vakıflara ve gayrimenkullerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003)

2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın, Kastamonu Polis Okulu İnşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003)

3.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın, Kastamonu’nun yeni Adliye Sarayı ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/836) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003)

4.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın, Kastamonu Doğu Çevreyolu inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003)

5.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın, Kastamonu-Daday Hükümet Konağı inşaatı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/838) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003)

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Fener Rum Patrikhanesi çevresindeki gayrimenkullerin el değiştirmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003)

7.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın kişi başına milli gelirin hesaplanmasında doğal zenginlik kriterine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003)

8.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel’in, TEKEL’in özelleştirilme ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/841) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, özelleştirilen kuruluşlarda çalışan işçilerin kamuda istihdamının sağlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1419) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003)

2.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka’nın, elma ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1420) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Yargıtay 4. Ceza Dairesinde bir sanığın başörtülü olduğu için dışarı çıkarılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1421) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Irak’taki Türkmenlere ait tapu kayıtlarının imha edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1422) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, GSM operatörlerinden tahsil edilmesi gereken KDV gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1423) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, okullardaki din dersinin içeriği ile farklı inanç gruplarına ödenek ayrılıp ayrılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1424) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003)

7.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Dalaman Belediyesinin borçlarına ve uğradığı hacze ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1425) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003)

8.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır’ın, belediyelerin kurdukları iftar çadırlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1426) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003)

9.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder’in, Ballıca Sigara Fabrikasının özelleştirilmesi halinde işçilerin durumuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1427) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003)

10.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Seydişehir ETİ Alüminyum Tesislerinin özelletirilmesi sürecindeki bazı ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1428) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003)

11.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber’in, bazı AB üyesi ülkelerin büyükelçilikleri önünde vize için bekleyen vatandaşlarımızın sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1429) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003)

12.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber’in, AİHM kararlarının uygulamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1430) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003)

13.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, GSM operatörlerinden tahsil edilen hazine paylarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1431) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003)

14.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, 4207 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1432) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003)

15.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bir atamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1433) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003)

16.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, petrol yataklarının belirlenmesi çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1434) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003)

17.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Suriye ve Irak’ta yaşayan Türkmenlerin nüfusuna ve gayrimenkul edinebilme haklarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1435) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003)