Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                 No: 24

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

7 Kasım 2003 Cuma

 

Teklif

 

1.- Kars Milletvekili Selami Yiğit ile Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün; 4876 Sayılı “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/191) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2003)