Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                 No: 23

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

6 Kasım 2003 Perşembe

 

Tasarılar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması İle Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/696) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2003)

 

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması İle Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/697) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2003)

Rapor

 

1.- Kocaeli Milletvekili Osman Pepe ve 23 Milletvekilinin, İzmit Büyükşehir Belediyesi Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi ile İlgili İddiaların Araştırılması Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu  (10/4) (S. Sayısı: 265) (Dağıtma tarihi: 6.11.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan’ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar arası koordinasyon ile coğrafi ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) sözlü soru önergesi (6/816) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

2.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, Antalya’nın Manavgat İlçesinin iki köyü arasındaki yolun yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

3.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, Antalya-Manavgat-Uzunlar Köyünün köprü ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

4.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, Antalya-Manavgat-Gebece Köyü yollarının asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

5.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Ankara Öğretmenevinde kütüphane bulunmamasının nedenine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

6.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, yarı dönemi başarıyla bitiren öğrencilerin üst sınıfa geçebilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/821) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

7.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, okul değiştirme cezasına yönelik düzenlemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/822) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

8.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, Ergene Nehrindeki kirliliğin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/823) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

9.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Antalya Limanına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

10.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Antalya-Muratpaşa Belediyesine tahsisli Botanik Parkının tahsisinin kaldırılmasına ilişkin  Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/825) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

11.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Antalya’nın Elmalı ve Korkuteli ilçelerindeki elma üreticilerinin pazar ve ürün fiyatı sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

12.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Devlet Demiryollarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

13.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, baz istasyonlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

14.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, enerji nakil hatlarından kaynaklanan orman yangınlarına ve tarımsal alanlardaki yangınlara müdahaleye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003)

15.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, bazı hakem hatalarına karşı işlem yapılıp yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) sözlü soru önergesi (6/830) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003)

16.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, TEKEL’in özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003)

17.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, Eti Alüminyum A.Ş.’nin özelleştirme kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003)

18.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın, Kastamonu’daki köy yollarının bakım ve onarımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/833) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Meksika’da Atatürk heykeli açılışına katılan bazı bakanların dönüş yolculuğuyla ilgili basında çıkan haberlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1397) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

2.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Selçuklu Tıp Fakültesinin makine teçhizatı için ödenek konulup konulmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1398) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Irak’a LPG, benzin ve mazot ihracına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1399) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

4.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir’in, askerlik yükümlülerinin sayısına ve bedelli askerliğin yurt içinde de uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1400) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

5.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının çıkacağı program için yaptığı afiş ve televizyon reklam ödemelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1401) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

6.- Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki’nin, Kırıkkale’deki  SSK ve Yüksek İhtisas Hastanelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1402) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

7.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, Irak’a yardım amacıyla örtülü ödenekten para aktarılıp aktarılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1403) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

8.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Futbol Federasyonu Hukuk Kurulunun bir gazeteciye uyguladığı yasağa ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/1404) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

9.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Sayıştay’ın 2002 Hazine İşlemleri Raporuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1405) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

10.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, ASKİ’nin uyguladığı su tarifesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1406) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003)

11.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1407) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003)

12.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, İMKB’nin Sivasspor’a yaptığı yardıma ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1408) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003)

13.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, gazi sağlık fişlerinin toplatılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1409) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003)

14.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu’nun, futbol maçlarındaki şiddet olaylarını önlemek için alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1410) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003)

15.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin’in, Tokat Sigara Fabrikası işçilerinin özelleştirme sonrası durumlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1411) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003)

16.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, Antalya’da BAĞ-KUR ve SSK prim borçlularının yeniden yapılandırma başvurularına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1412) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003)

17.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka’nın, orman işçilerinin sosyal güvenlik ve çocuklarının eğitim sorunlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1413) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003)

18.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Petrol-İş Sendikasınca hazırlanan bir kitapçıkta yer alan bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1414) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003)

19.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, altın rezervine ve işletmelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1415) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003)

20.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, gıda ve ilaç yapımında kullanılan bitkilerin toplanması, alım-satımı ve ihracı konusunda sınırlamalar getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1416) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003)

21.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.’nin kullanımındaki boksit sahalarının özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1417) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003)

22.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Afyon’da haşhaş ekim alanlarının daraltılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1418) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003)

 

 

                Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003)

2.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekilinin, işsizlik sorunu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003)