Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 21

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

4 Kasım 2003 Salı

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel’in, TEKEL ve TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesinde verilen tekliflere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

2.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel’in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden Bandırma’daki TEKEL depolarına nakledilen tütüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

3.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel’in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) sözlü soru önergesi (6/815) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, hayali ihracat iddialarına ve vergi iadesi taleplerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1388) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, ihracat artışında hayali ihracatın payı olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/1389) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2003)

3.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, TMSF’na devredilen bankalardan kaynaklanan Hazine alacaklarının tahsiline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1390) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2003)

4.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, tarıma destek verilmesi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1391) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2003)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Bilgi Edinme Hakkı Kanununun basın mensuplarına uygulanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1392) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

6.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, vakıf taşınmazlarının kiracılarının sorunlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/1393) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

7.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Ankara Anadolu Lisesinde kayıt dönemi sonrasında yeni bir şube açılmasıyla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1394) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

8.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, şeker üretimine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1395) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

9.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, SSK ve BAĞ-KUR prim borçlarını yeniden yapılandıran Kanunun sonuçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1396) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003)

 

 

 

 

 

 

 

 

        Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin incelenerek bilimsel ve teknolojik ilerleme için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2003)

2.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 23 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)