Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No:  20

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

3 Kasım 2003 Pazartesi

 

Tezkereler

 

            1.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında  Başbakanlık Tezkeresi (3/380) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2003)

            2.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında  Başbakanlık Tezkeresi (3/381) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Bakanlığın kadrolu öğretmeninin yazdığı bir kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1381) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2003)

2.- Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu’nun, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yararlanan birliklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1382) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2003)

3.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ASKİ ve DSİ’ye borcu olup olmadığına ve Ankara’nın yıllık su ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1383) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2003)

4.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin gayrimenkul satışına ve Kızılay trafiğiyle ilgili yaptığı referanduma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1384) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2003)

5.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin İller Bankasından aldığı paya ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1385) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2003)

6.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Genelkurmay Başkanının telefon görüşmelerinin dinlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1386) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2003)

7.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, ortaya çıkarıldığı iddia edilen yolsuzluklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1387) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2003)