Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No:  2

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

2 Ekim 2003 Perşembe

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, basında yer alan bir tarım projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/747) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2003)

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan’ın, ücretsiz dağıtılan ders kitaplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1228) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2003)

2.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan’ın, idari kademedeki bazı atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1229) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2003)

3.- Yozgat Milletvekili Emin Koç’un, emekli memurların maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/1230) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2003)

4.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek’in, muhtarlık binalarına uygulanan elektrik fiyat tarifesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1231) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2003)

5.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek’in, muhtar onaylı nüfus kağıdı örneklerinin geçerliliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1232) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2003)

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 25 Milletvekilinin, Trabzon-Çaykara-Uzungöl Beldesinin çevre kirliliği ve çarpık yapılaşma sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.8.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 20 Milletvekilinin, BDDK’nın İmar Bankası yönetimine el konulması sürecindeki sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir’in, Başbakanın İstanbul-Üsküdar’daki evinin imar durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/745)

2.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir’in, İstanbul-Üsküdar’daki evinin imar durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/746)

3.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, sit alanlarına ve buralardaki yapılaşma şartlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/766)

4.- Adana Milletvekili Kemal Sağ’ın, taksilerin zorunlu trafik sigortası primlerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/787)

5.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, iki bakan hakkında basında çıkan bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/825)

6.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, olası Irak Savaşının turizm sektörüne etkilerine ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/901)