Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No:  19

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

31 Ekim 2003 Cuma

 

Rapor

 

            1.- 19.6.1994 Tarih ve 544 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname; Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/224, 1/361) (S. Sayısı: 272) (Dağıtma tarihi: 31.10.2003) (GÜNDEME)