Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No:  18

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

30 Ekim 2003 Perşembe

 

Tasarılar

 

            1.- Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/693) (Plan ve Bütçe ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2003)

            2.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/694) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2003)

           

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu’nun, Başak Sigorta Genel Müdürüne ödenen emekli ikramiyesine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/807) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2003)

2.- Kars Milletvekili Selami Yiğit’in, Kars Küçük Sanayi Sitesi inşaatının ödenek ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2003)

3.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel’in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2003)

4.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin’in, özelleştirilen kuruluşlardaki çalışanların kamuda istihdamına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2003)

5.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, TÜBİTAK Başkanının atanmamasına ve Bilim Kurulu üyelerinin onaylanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2003)

6.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, Genel Bilgi Toplama Sistemi ile toplanan bilgilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu’nun, Karadeniz Bölgesindeki çöp depolama alanı sorununa ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1376) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2003)

2.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu’nun, Sarımsaklı Tarım İşletmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1377) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2003)

3.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu’nun, Tarım Kredi Kooperatiflerinin yeniden yapılandırılması çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1378) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2003)

4.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, SSK’nın iyileştirici sarf malzemeleri için yaptığı protokollere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1379) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2003)

5.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin’in, kamu çalışanlarının istek dışı emekliliğe zorlandığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/1380) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2003)