Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 176

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

17 Eylül 2004 Cuma  (Olağanüstü)

 

Tasarı

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti İle Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/890) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.9.2004)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya Minicity Minyatür Parkına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1254) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Bolu Belediyesince işine son verilen işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1255) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Bolu Belediyesince işine son verilen işçilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

4.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Manavgat’taki Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1257) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

5.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Bingöl’ün Yedisu İlçesindeki sağlık ocağının doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1258) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

6.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, DT֒nün son Cenevre toplantısına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

7.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, MTA Doğa Tarihi Müzesinin açılışının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1260) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

8.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, orman mühendisleri oda seçimlerine ve bakanlıkta çalışan işçilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.8.2004)

9.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, çiftçilere dağıtılan düvelerin vasıflarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.8.2004)

10.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, TİGEM’de bulunan işletmelerin ihalesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

11.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, İstanbul ve çevre illerde şarbon hastalığının çıkıp çıkmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

 12.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, at yarışlarındaki görevlendirmelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1265) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

13.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1266) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

14.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1267) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

15.- Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, yaz aylarında turizm beldelerinde görülen elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1268) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.8.2004)

16.- Kars Milletvekili Selami YİĞİT’in, gıda denetimi ile ilgili sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1269) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.8.2004)

17.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, Ankara-Çamlıdere’de bulunan fosil ormana ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.8.2004)

18.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, değerli taşların satışında uygulanan KDV’nin kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1271) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2004)

19.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Irak’ta kutsal mekanların bombalanmasını önlemeye dönük girişimlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1272) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2004)

20.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, KKTC’de yabancıların gayrimenkul alımına ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

21.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Dış İlişkiler Genel Müdür ve Yardımcılığına yapılan atamalarla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1274) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA’nın, TBMM’de çalışan personel ve bazı iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3381) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

2.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, kamu bankalarından verilen kredilerle ilgili bir araştırma komisyonu raporunda yer alan iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3382) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.8.2004)

3.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, el konulan basın yayın organlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3383) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

4.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, MTA Genel Müdürlüğüne bağlı Doğa Tarihi Müzesinin açılışının ertelenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3384) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

5.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, TÜBİTAK’a yapılan atamalara ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3385) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

6.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, kamu kurumlarının eczanelere olan borçlarına ve ödemedeki gecikmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3386) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

7.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, depremzedelerin yapılan iş yerleriyle ilgili sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3387) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

8.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3388) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

9.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, sınavsız olarak istisnai memurluklara atananlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3389) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

10.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya Eti Elektrometalurji A.Ş.’nin satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3390) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

11.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Spor Toto tarafından başlatılacak yeni bir müşterek bahis oyununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3391) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

12.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısının gazetecilerle ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3392) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

13.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Anayasa Mahkemesinin bir kararının Resmi Gazetede yayımlanmasının gecikmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3393) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

14.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, bazı seçim bölgelerinde görev yapan seçim kurulu üyelerinin ücretlerinin hala ödenmemiş olmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3394) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.8.2004)

15.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Başbakanın yurtdışı gezilerine katılan gazeteci ve iş adamlarından alındığı iddia edilen paralara ve gezilerin maliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3395) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

16.- Hatay Milletvekili Abdulaziz YAZAR’ın, Irak’taki terör örgütlerinin elinde bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye-Irak ticaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3396) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

17.- Çorum Milletvekili Feridun AYVAZOĞLU’nun, Irak’a giden Türk vatandaşlarının can güvenliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3397) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

18.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Marmara Denizinde fay hattı ile ilgili yapılan çalışmalara ve olası depremin sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3398) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.8.2004)

19.- İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ’un, Van Valisinin basına yansıyan açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3399) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.8.2004)

20.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, artan trafik kazalarına ve önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3400) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.8.2004)

21.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İzmir-Çeşme-Çiftlikköy’de bir oteldeki uygulamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3401) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.8.2004)

22.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR’ın, Ergene Havzasındaki kirlenme sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3402) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2004)

23.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, Kıbrıs Türk Hava Yollarının bazı uçaklarının kiralanmasına ve bu kuruluştaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3403) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

24.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, kaçak yapılara ve bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3404) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2004)

25.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, kredi kartı borçlularına ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3405) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.2004)

26.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, aşırı yağışın İstanbul’da sebep olduğu zarara ve bazı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3406) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.2004)

27.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, yoksulluk ve işsizliği önlemek için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3407) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2004)

28.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Atatürk’ün Ankara-Bala-Beynam Köyünde konakladığı evin müzeye dönüştürülmesi ve restorasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3408) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2004)

29.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, kamu kurumlarının lojman, meslekiçi eğitim ve sosyal tesislerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3409) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

30.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, kuraklığın doğal afet kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3410) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

31.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Alaaddin Çakıcı’nın yurtdışına çıkışından sonra yaşanan olaylara ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3411) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.9.2004)

32.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, İstanbul-Alibeyköy’de yaşanan sel felaketinden doğan zararlara ve bazı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3412) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.9.2004)

33.- Denizli Milletvekili Haşim ORAL’ın, ruhban okulunun açılması yönündeki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3413) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.9.2004)

34.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, bankaları denetlemekle sorumlu özerk kurumların İmar Bankası ile ilgili görevlerini yapmadıkları iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3414) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.9.2004)

35.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İzmir-Çeşme’deki Orkinos Balığı Besi Çiftliğinin çevreye verdiği zarara ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3415) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.9.2004)

36.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Van’da meydana gelen olayın çözüme kavuşturulamamasının nedenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3416) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.7.2004)

37.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, şoför esnafının karşılaştığı sorunlara ve sosyal güvencelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3417) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.8.2004)

38.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, kamu ve özel bankalar hakkındaki bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3418) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.9.2004)

39.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Türk Telekom’un alacaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3419) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.9.2004)

40.- İstanbul Milletvekili Ömer Zülfü LİVANELİ’nin, Adli Tıp Kurumunun uygulamalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3420) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

41.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’da Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfının faaliyetlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3421) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

42.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Kızılay ile ilgili bir yargı kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3422) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

43.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Abdullah Öcalan hakkındaki “kısıtlılık” kararının uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3423) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.8.2004)

44.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, cezaevinde hayatını kaybeden bir tutuklu hakkındaki iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3424) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.9.2004)

45.- İstanbul Milletvekili Bülent TANLA’nın, turizm gelirlerine ve bu gelirin hesaplanma yöntemlerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3425) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2004)

46.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, Iğdır’daki doğal afetin yol açtığı zararlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3426) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.8.2004)

47.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Düzce depreminde mağdur olanların sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3427) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

48.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, TOKİ’nin konut projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3428) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

49.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, deprem bölgelerindeki kamu binalarının dayanıklılık tespiti yapılıp yapılmadığına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3429) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

50.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, tamamlanmayan Antalya Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün yeni binasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3430) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.8.2004)

51.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Bakanlığın kiraladığı özel uçaklara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3431) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.8.2004)

52.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün BİLGEHAN’ın, mıcır dökülerek yapılan yol çalışmalarının kazalara yol açtığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3432) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.8.2004)

53.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, İstanbul’daki 49 ilköğretim okulunun yapım ihalelerindeki bazı iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3433) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2004)

54.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’da yaşanan sel felaketi ile ilgili yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3434) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2004)

55.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Kırklareli eski sanayi sitesi yanındaki kültür sitesi inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3435) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2004)

56.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, İzmir’deki SSK’ya bağlı hastanelerin anestezi uzmanı ihtiyacı ile tedavi ve ilaç kuyruklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3436) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004)

57.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, SSK’ya pahalı ilaç satılmasına ve bazı ilaç firmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3437) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

58.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, SSK Diyarbakır Bölge Müdürü ve Müdür Yardımcısının tayinine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3438) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

59.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, Roche firmasına ait neoreccormon 2000 ıu isimli ilacın fahiş fiyatlarla SSK’ya satılmasıyla ortaya çıkan zarara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3439) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.8.2004)

60.- Kars Milletvekili Selami YİĞİT’in, ülkemizin ILO sözleşmelerini ihlal ettiği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3440) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.2004)

61.- Kars Milletvekili Selami YİĞİT’in, emekli, dul ve yetim aylıklarında bazı kesintilerin olacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3441) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.2004)

62.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, SSK hastanelerinin yüksek fiyatla ilaç aldığı ve zarara uğradığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3442) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

63.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, elektrik nakil hatlarının neden olduğu orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3443) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.8.2004)

64.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Kırklareli’ndeki longoz ormanlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3444) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

65.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya Orman Bölge Müdürlüğünde bir hizmetlinin müdürlük binasında yasadışı dini eğitim verdiği iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3445) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

66.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, orman yangınlarının önlenmesine ve yangınların oluşturduğu maddi zarara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3446) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.8.2004)

67.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Orhaneli Termik Santralinin çevreye zarar verdiği iddialarına ilişkin Çevre ve  Orman bakanından yazılı soru önergesi (7/3447) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2004)

68.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Antalya-Gündoğmuş-Eskibağ mevkiindeki orman yangınında hayatını kaybedenler ile orman işçilerinin iş güvenliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3448) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2004)

69.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Karadeniz’e kıyısı olan il ve ilçelerin evsel ve endüstriyel atıklarının arıtımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3449) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2004)

70.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Marmara Denizine kıyısı olan il ve ilçelerin evsel ve endüstriyel atıklarının arıtımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3450) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2004)

71.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, İskenderun Limanında batan gemi ile ilgili iddialara ve sorumlulara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3451) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.9.2004)

72.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, İskenderun Körfezinde batan gemi hakkındaki iddialara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3452) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.9.2004)

73.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, İskenderun Körfezinde batan geminin çevreye verebileceği zarar ve hakkındaki bazı iddialara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3453) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.9.2004)

74.- Denizli Milletvekili Haşim ORAL’ın, Irak’taki Türk rehinelere ve kurtarma girişimlerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3454) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

75.- Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, Irak’ta öldürülen Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3455) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

76.- Erzincan Milletvekili Erol TINASTEPE’nin, bir yargı kararının uygulanmamasına ve bundan doğan mağduriyete ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3456) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.8.2004)

77.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Hatay Antlaşmalarının gizli maddeleriyle ilgili yerel bir gazetede çıkan iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3457) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2004)

78.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Batı Trakyadaki bazı Türklerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine açacağı dava ve Türkiye’nin hukuki desteğine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3458) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.8.2004)

79.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 4916 sayılı Kanun çerçevesinde yabancıların taşınmaz alımının doğuracağı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3459) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2004)

80.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’nin bir firmanın hisseleri ile ilgili olarak ABD’de anlaştığı avukatlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3460) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

81.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’nin belli tarihlerde borcunu ödeyenlere uygulayacağı indirime ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3461) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

82.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, ABD Federal Deposit Insurance Corporation’un, Interbank hakim hissedarının New York’ta banka kurma talebini kabul edip etmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3462) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

83.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Interbank ile yapılan sulh görüşmelerinden doğabilecek kamu zararına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3463) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

84.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Lehman Brothers adlı yatırım şirketinin Türkiye’deki faaliyetleri ve ekonomiye vermiş olduğu zarara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3464) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

85.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF ve BDDK ile ilgili bazı sorun ve iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3465) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

86.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, uluslararası yolsuzluk ve kara para aklamaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3466) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

87.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bazı bankalara danışmanlık hizmetinin yabancı bir firma tarafından verilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3467) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

88.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Etibank ile ilgili açılan davalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3468) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

89.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir banka hesabına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3469) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

90.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’nin Bebek Varlık A.Ş.’ye sattığı kredi alacağına ve bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3470) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2004)

91.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, milli atlet Süreyya Ayhan Kop’un olimpiyatlardan çekilmesiyle ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/3471) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.8.2004)

92.- Tunceli Milletvekili Sinan YERLİKAYA’nın, Türkiye Futbol Federasyonu hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/3472) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2004)

93.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, atletizm dalında yarışan bir sporcunun çalışma şartlarının iyileştirilip iyileştirilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/3473) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.9.2004)

94.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TRT çalışanlarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3474) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

95.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, TRT’de yayınlanan Yaz Kokteyli Programında bir şarkının yayınının engellendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3475) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

96.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, TRT’de çalışan güvenlik görevlileri arasında eşitsizlik yaratıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3476) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

97.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, TRT Genel Müdürünün yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3477) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2004)

98.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, bir partinin grup başkanvekilinin RTÜK Başkanını ziyaretiyle ilgili haberlere ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3478) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2004)

99.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, TRT yönetim kuruluna atanacak kişiler ve RTÜK Kanununda öngörülen değişikliklere ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3479) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2004)

100.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Adana-Yumurtalık serbest bölgesine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/3480) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.8.2004)

101.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Bulgaristan’a yeni bir  sınır kapısı açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/3481) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2004)

102.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, ele geçirilen kaçak malların değer tespitine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/3482) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

103.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, ülkemizdeki Kur’an Kurslarına ve bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/3483) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

104.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Cuma namazında okutulan hutbelerin hazırlanışına ve içeriğine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/3484) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2004)

105.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, yap-işlet-devret santrallerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3485) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

106.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, Güllük Dinlenme Tesislerinin kiraya verilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3486) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.8.2004)

107.- Kars Milletvekili Selami YİĞİT’in, Kars Çayının temizlenmesi ve üzerinde bulunan İstihkam Köprüsünün onarımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3487) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.2004)

108.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR’ın, Edirne-Uzunköprü-Elmalı Köyü Göleti inşaatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3488) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2004)

109.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Türkiye’de nükleer enerji santrali kurulup kurulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3489) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2004)

110.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Orhaneli Termik Santrali bacagazı kükürt arıtma tesisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3490) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.2004)

111.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Kırklareli-Üsküp Belediyesindeki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3491) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

112.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut YILDIZ’ın, tarımsal sulamada enerjiye farklı ücret uygulanması ve çiftçilerin TEDAŞ’a olan borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3492) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

113.- İstanbul Milletvekili Güldal OKUDUCU’nun, Alacalı Barajı rezervuarı projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3493) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

114.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Manisa İli ve ilçelerindeki elektrik tellerinin yeraltına alınması için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3494) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.9.2004)

115.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Vatan Gazetesindeki bir ropörtajın içerdiği bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3495) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

116.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Ömerli Su Havzasında yapıldığı iddia edilen kaçak villaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3496) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.8.2004)

117.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’da bir caddenin isminin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3497) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

118.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Bartın İnkumu girişinde araçlardan, bir spor kulübüne para toplanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3498) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

119.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Kızılay ile ilgili bir yargı kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3499) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

120.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, köy ve mahalle muhtarlarının aldıkları ödeneğin yetersizliğine ve prim borçlarını ödeyememelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3500) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.8.2004)

121.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı EKDAĞ A.Ş.’nin kapatılarak işçilerin istifa etmeye ya da asgari ücretle çalışmaya zorlandıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3501) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.8.2004)

122.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Bolu Belediye Başkanının büfelerde alkol satışını yasakladığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3502) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.8.2004)

123.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, Kızılay Kayyum Heyeti hakkındaki iddialar ve Afyon maden sodası fabrikasının kiralanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3503) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.2004)

124.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş. yetkilileri ile Kızılören Belediye Başkanı hakkındaki bazı iddiaların soruşturulup soruşturulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3504) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.2004)

125.- Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY’ın, İranlı bir rejim muhalifinin Ankara’da öldürüldüğü iddiası ile Türkiye’de öldürülen İranlılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3505) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.2004)

126.- Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY’ın, Türkiye’ye göç eden Bulgar Türklerinin isimlerinin Bulgarca olarak değiştirilerek Bulgaristan Nüfus Kayıtlarına kaydedildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3506) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.2004)

127.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Meram Belediyesinin düzenlediği Uluslararası İzcilik Kampına ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3507) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2004)

128.- Afyon Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, Erzurum-Aşkale İlçesi polis karakolunda yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3508) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2004)

129.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Muğla-Datça-Kargı Koyundaki Rum kilisesini restore eden işadamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3509) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2004)

130.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, Belediye ve il özel idarelerine 2004 yılında yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3510) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2004)

131.- İstanbul Milletvekili Hasan AYDIN’ın, hakkında suç duyurusu bulunan ve soruşturma açılan belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3511) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.9.2004)

132.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, SİT alanlarının imara açılması sebebiyle yargılanan belediye başkanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3512) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.7.2004)

133.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, Milli Kütüphane ve diğer kütüphanelerdeki kitap, süreli yayınlar ve materyallerin kayıt, saklanma ve korunma koşullarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3513) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2004)

134.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, mağara turizmine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3514) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

135.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Bitlis’deki eski kültür merkezine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3515) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

136.- İstanbul Milletvekili Bülent TANLA’nın, turizm gelirleri ve bu gelirlerin hesaplanması yöntemine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3516) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2004)

137.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Şanlıurfa TEMA’lı Park Projesine ve mali kaynağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3517) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.9.2004)

138.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN’ın, Antalya Ferrokrom Fabrikasının özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3518) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.8.2004)

139.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, sağlık ve sosyal güvenlik konularındaki bazı uygulamalara ve SSK’nın bazı ilaçları pahalıya satın aldığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3519) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.8.2004)

140.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bankalarda 1 trilyon TL.’sının üzerinde mevduatı bulunan kişilerin ödedikleri stopaj ile vergilerin tadadi dökümüne ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3520) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

141.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, yurtdışına çıkan T.C. vatandaşlarından alınan Konut Fonundan sağlanan gelire ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3521) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

142.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türk Telekom’un elindeki gayrimenkullerin tadadi dökümüne ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3522) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.8.2004)

143.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, TCDD için ayrılan yatırım ödeneğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3523) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

144.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Kırklareli-Dereköy yolu kenarındaki Taş Tabyaların bulunduğu alanın kiraya verilmesi ve bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3524) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.2004)

145.- Kars Milletvekili Selami YİĞİT’in, 4916 sayılı Kanun ve bu çerçevede yabancılara satılan taşınmazlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3525) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.2004)

146.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, elmas ve mücevheratta KDV uygulamasına son verilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3526) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

147.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Milli Piyango İdaresinin Sayısal Oyunlar Bayiliği tahsisiyle ilgili iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3527) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.9.2004)

148.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, THY’nin yedek parça stoklarıyla ilgili iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3528) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.9.2004)

149.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Gelir Vergisi Mükellefi sayısına ve bu sayının artması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3529) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.9.2004)

150.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, okullarda kullanılan bilgisayar sayısı ve kalitesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3531) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.8.2004)

151.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, 5216 sayılı Kanunun İzmir’de uygulanmasının doğurduğu sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3532) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.8.2004)

152.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, İzmir-Konak’ta görevli bir öğretmene verilen disiplin cezası ve bir mahkeme kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3533) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2004)

153.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, yurtdışı görevine atama ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3534) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

154.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, öğrenci kayıtları sırasında velilerden herhangi bir para alınıp alınmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3535) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2004)

155.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya’nın Cihanbeyli İlçesi Kandil Kasabasında Çok Programlı Lise açılması yönünde çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3536) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.9.2004)

156.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, sıtma hastalığı ile ilgili olarak GAP Bölgesinde alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3537) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2004)

157.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, Diyarbakır-Ergani İlçesinin tam teşekküllü hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3538) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

158.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, ilaç fiyatlarında yapılan zamma ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3539) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

159.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, trafik kazaları sonrası uygulanan acil müdahaleler ve ilk yardıma ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3540) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.8.2004)

160.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, Aydın-Karacasu İlçesine bağlı Geyre Beldesindeki sağlık ocağına doktor atanıp atanmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3541) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.8.2004)

161.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, Sağlık Bakanlığınca çıkarılan bazı dergilere, sözleşmeli doktorlara ve aile planlamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3542) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.2004)

162.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, ilaç fiyatlarının saptanmasına ve jenerik biyotek ilaç üretimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3543) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2004)

163.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, Erzincan İl Sağlık Müdür Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3544) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.2004)

164.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Erzincan İl Sağlık Müdür Yardımcılığına yapılan atamaya ve atamalarda gözetilen ölçütlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3545) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2004)

165.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Orhaneli İlçesi-Altıntaş ve Gümüşpınar köylerindeki sağlık ocaklarının doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3546) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2004)

166.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Orhaneli termik santralinin çevreye verdiği zararlar ve halk sağlığını olumsuz yönde etkilediğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3547) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2004)

167.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, il sağlık müdür ve müdür yardımcılarının sayısı ve atanma şartlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3548) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2004)

168.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3549) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

169.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, ülke genelindeki anestezi ve reanimasyon uzmanı sayısına ve ameliyatlardaki aksaklıkların giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3550) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

170.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur NEŞŞAR’ın, Denizli İl Sağlık Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3551) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

171.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur NEŞŞAR’ın, Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastanelerinde görevli başasistanların tayine zorlandığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3552) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

172.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, başasistan, şef ve şef yardımcılarının tayinleri hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3553) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.9.2004)

173.- Iğdır milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, Iğdır’da yaşanan doğal afetten mağdur olan çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3554) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.8.2004)

174.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Elmalı İlçesindeki elma üretimi ve ihracına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3555) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

175.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, bazı illerde hayvan sağlığı şube müdürlüklerine yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3556) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.8.2004)

176.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, ayçiçek piyasasında oluşacak fiyat seviyesi ve ithalat politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3557) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.8.2004)

177.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, Türkiye’ye kaçak hayvan ve et girişine ve TİGEM’e bağlı işletmelerin özelleştirilmesi çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3558) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.2004)

178.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, buğday ithalatı ve nedenlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3559) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.8.2004)

179.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Ege ve Akdeniz kıyı şeridindeki balık çiftliklerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3560) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.8.2004)

180.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Tunceli-Nazimiye-Yayıkağıl Köyü sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3561) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.2004)

181.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Orhaneli Termik Santralinin çevreye verdiği zarar ve çevre halkının tarımsal destekleme ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3562) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2004)

182.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, hayvan hastalıkları ile mücadele için ayrılan bütçeye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3563) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.8.2004)

183.- Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL’in, Enerji İçecekleri Tebliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3564) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

184.- Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL’in, narenciye ihracat ve ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3565) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

185.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, 5179 sayılı Kanun gereğince gıda denetimi ve tüketici sağlığının korunması ile ilgili yönetmeliklerin neden düzenlenmediğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3566) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

186.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Orhangazi’deki çeltik üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3567) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.9.2004)

187.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlinde yağmurdan zarar gören zeytin üreticilerine yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3568) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.9.2004)

188.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Güllük’e yeni liman yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3569) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.8.2004)

189.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, demiryolları için ayrılan ödeneğe ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3570) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

190.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, TCDD için ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3571) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

191.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, THY’deki uçuş güvenliği ile personelin çalışma koşulları ve sayısına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3572) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.8.2004)

192.- Afyon Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, Tavşancıl’daki tren kazasında ölenlerin cenaze törenine ve Afyon-Kızılören’deki yük treni kazasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3573) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.2004)

193.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Eskişehir Demiryolu Meslek Okulunun kapatılmasına ve tekrar açılıp açılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3574) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2004)

194.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, İskenderun Limanı’nda batan gemi ile ilgili iddialara ve sorumlulara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3575) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.9.2004)

195.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin neden olduğu bazı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3576) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.9.2004)

196.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, İskenderun Körfezinde batan gemi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3577) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.9.2004)

197.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, esnaf kefalet kooperatifleri ve esnaf kredi miktarında yapılan kesintilere ve TESKOMB hakkındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3578) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2004)

198.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, kızının düğününde getirilen hediyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3579) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2004)