Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 175

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

16 Eylül 2004 Perşembe  (Olağanüstü)

 

Rapor

 

1.- Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 16.7.2004 Tarihli ve 5229 Sayılı Kanun İle Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/872) (S.Sayısı 665) (Dağıtma Tarihi 16.9.2004) (GÜNDEME)