Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 173

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

14 Eylül 2004 Salı  (Olağanüstü)

 

 

Rapor

 

 

 

            1.- Türk Ceza Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/593) (S.Sayısı: 664) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) (GÜNDEME)