Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 172

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

4 Ağustos 2004 Çarşamba (Olağanüstü)

 

 

Cumhurbaşkanınca  Geri Gönderilen Kanunlar

 

 

            1.- 9.7.2004 Tarihli ve 5215 Sayılı Belediye Kanunu ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/871) (Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.2004)

            2.- 16.7.2004 Tarihli ve 5229 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/872) (Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.8.2004)

            3.- 17.7.2004 Tarihli ve 5231 Sayılı Dernekler Kanunu ve  Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/873) (Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.8.2004)

            4.- 15.7.2004 Tarihli ve 5227  Sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/874) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:3.8.2004)

 

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İle Lübnan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/875) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi:21.7.2004)

            2.- Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Tasarısı (1/876) (Adalet ve Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.7.2004)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Hırvatistan Cumhuriyeti El Sanatları ve Kobi Bakanlığı Arasında Düzenlenen Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/877) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.7.2004)

            4.- 2003 Mali Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/878) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2004)

            5.- 2003 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/879) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2004)

 

 

Tezkereler

 

            1.- Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/630) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.7.2004)

            2.- Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan’ın  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/631) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.7.2004)

            3.- Karabük Milletvekili Ali Öğüten’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/632) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.7.2004)

            4.- Karabük Milletvekili Hasan Bilir’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/633) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.7.2004)

            5.- Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/634) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.7.2004)

            6.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/636) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

            7.- Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/637) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

            8.- Kütahya Milletvekili Soner Aksoy’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/638) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

            9.- Mersin Milletvekili Vahit Çekmez’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/639) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

            10.- Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/640) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR’ın, kızının İran seyahatine katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1253) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.8.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, Afşin-Elbistan Termik Santralinin çevreye ve insan sağlığına verdiği zarara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3317) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.7.2004)

2.- İzmir Milletvekili K.Kemal ANADOL’un, Alaattin Çakıcı’nın yakalanması ve bu konuyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3318) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.7.2004)

3.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, Normandy Madencilik Şirketiyle ilgili mahkeme kararlarının gereğini yerine getirip getirmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3319) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.7.2004)

4.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Kıyı Yasasına muhalefetten haklarında soruşturma açılan belediye başkanları olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3320) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004)

5.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN’ın, 2004 ÖSS sınavına ve başarısız illere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3321) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004)

6.- İstanbul Milletvekili Güldal OKUDUCU’nun, meslek liselerine uygulanan katsayının değiştirilmesi çalışmalarına ve konuyla ilgili bir demecine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3322) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004)

7.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, hızlandırılmış tren kazasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3323) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004)

8.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, Denizli’deki doğalgaz ihalesine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3324) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.7.2004)

9.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, DDY ve THY personelinin teknik yeterliliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3325) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.7.2004)

10.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, hızlandırılmış tren projesi ve yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3326) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.7.2004)

11.- Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, petrol rafinerilerindeki teknolojik yetersizliklere ve ATAŞ’taki yangına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3327) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.7.2004)

12.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, İzmir-Urla-Zeytineli’nde boğulan kız öğrencilere ve konuyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3328) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.7.2004)

13.- Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Samsun Gübre Sanayi A.Ş.’nin özelleştirme sürecinde ortaya çıkan olumsuzluklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3329) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2004)

14.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’nın elektrik sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3330) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2004)

15.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, tarımsal ve hayvansal ürün ithalatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3331) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2004)

16.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya Dilek Sabancı Spor Salonu inşaatına ödenek tahsisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3332) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2004)

17.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, ORMAN-İŞ Sendikası üyelerine sendika değiştirmeleri konusunda baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3333) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2004)

18.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, Mamak Yeşilöz Talebe Yurdu ile ilgili bir gazetede çıkan iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3334) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2004)

19.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, Ankara-Çubuk-Sünlü Köyünde meydana gelen hortum mağdurlarına ve yardım çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3335) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2004)

20.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Boston seyahatine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3336) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.7.2004)

21.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Hızlandırılmış Tren Projesi ve karşılaşılan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3337) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004)

22.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, Hacıbektaş Belediyesinin çadır talebinin Kızılayca karşılanmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3338) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.8.2004)

23.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, Iğdır’da yaşanan doğal afete ve mağdurlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3339) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.8.2004)

24.- İzmir Milletvekili K.Kemal ANADOL’un, İran seyahati ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3340) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.7.2004)

25.- Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, Mersin-Silifke’deki sel felaketine ve sonuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3341) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.7.2004)

26.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, İzmir Çevre Yoluna ödenek ayrılıp ayrılmadığına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3342) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004)

27.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Çalkaya-Kundu yolunun yapım inşaatından zarar gören çam ağaçlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3343) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004)

28.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, işçilerin ayrılma ve sendika değiştirme baskısına uğradığı iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3344) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004)

29.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, Bakanlık bürokratlarının ORMAN-İŞ yönetici ve üyelerine sendika değiştirmeleri konusunda baskı yaptığı iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3345) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2004)

30.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF alacak portföyünün satış yolu ile tasfiye edileceği iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3346) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.7.2004)

31.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’ye borçlu bankalar ve ödeme koşullarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3347) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.7.2004)

32.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TRT Lojmanlarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3348) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.7.2004)

33.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Tanıtma Fonundan 2003 yılından itibaren yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3349) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.7.2004)

34.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Kartal Kaymakamının, lokanta, pastane ve fırınların İSO 9000: 2000 belgesi almalarını zorunlu kıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3350) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.7.2004)

35.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya Büyükşehir Belediyesiyle ilgili kadrolaşma iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3351) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004)

36.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Mamak Belediyesinin beton santrali ile ilgili yıkım kararına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3352) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2004)

37.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Ankara İlinde su fiyatının yüksek olduğuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3353) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2004)

38.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, Başbakanın bir korumasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3354) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2004)

39.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Belediyeler Kanununun Geçici 2. maddesiyle getirilen uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3355) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.7.2004)

40.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, TEKEL’de bayan personelin tayin sorununa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3356) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004)

41.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Adana’nın ilçe ve belde belediyelerinin kamu borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3357) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004)

42.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’ın uzman öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3358) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.7.2004)

43.- Afyon Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, Afyon’daki öğretmen açığı ve eğitimdeki sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3359) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004)

44.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2004 yılı ÖSS sınavında başarısız olan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3360) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004)

45.- Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3361) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2004)

46.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya SSK Bölge Hastanesinden Üniversite Hastanesine yapılan sevklerin durdurulmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3362) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2004)

47.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Adana’nın bazı ilçelerindeki afet mağduru çiftçilerimizin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3363) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004)

48.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Isparta yolu üzerindeki Gaziler-Varsak Boğazları ile Antalya’ya bağlanan yolun genişletme çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3364) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2004)

49.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Varsak-Gaziler Köyünde dolu yağışından mağdur olan çiftçilere yapılacak yardımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3365) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2004)

50.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, hızlandırılmış tren kazasına ve sorumlularına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3366) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004)

51.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, hızlandırılmış tren kazasına ve sorumlularına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3367) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004)

52.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, hızlandırılmış tren projesi ve bazı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3368) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004)

53.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN’ın, hızlandırılmış tren projesi, karşılaşılan sorunlar ve sorumlularına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3369) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004)

54.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, uluslararası taşımacılık yapan Karadeniz yolcu gemisine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3370) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2004)

55.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, “Hızlandırılmış Tren” kazasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3371) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2004)

56.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, demiryollarında meydana gelen kazalara ve kazaların önlenmesine yönelik çalışma olup olmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3372) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2004)

57.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, hızlandırılmış tren projesi ve onay raporuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3373) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2004)

58.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, PTT bürolarından çekilen faksların muhafaza edilmesi uygulamasına ne zaman son verileceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3374) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.7.2004)

59.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, bağlı genel müdürlüklere yaptıkları bürokrat atamaları ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3375) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2004)

60.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, hızlandırılmış tren kazasına ve sorumlularına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3376) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004)

61.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcılığına atanan şahsa ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3377) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2004)

62.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Pamukova tren kazasından sonra kaza yerinde inceleme yapılmadan temizlik yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3378) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2004)

63.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, TPAO Adıyaman İşletmesinde işine son verilen işçilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3379) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.8.2004)

 

 

Gensoru Önergesi

 

            1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz BAYKAL ve 32 milletvekilinin, 22 Temmuz 2004 tarihinde Pamukova’da meydana gelen ve 38 yurttaşımızın yaşamlarını yitirmesiyle sonuçlanan kazaya neden olan “Hızlandırılmış Tren” olarak adlandırılan uygulamayı mevcut alt yapı eksiklikleri tamamlanmadan başlattığı iddiasıyla Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/1) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2004) (Dağıtma tarihi: 4.8.2004)