Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 171

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

16 Temmuz 2004 Cuma

 

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Çevre Koruma Alanında İkili İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/859) (Çevre ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2004)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti ve Afganistan İslami Geçiş Devleti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/860) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2004)

3.- Türkiye Cumhuriyeti İle Avrupa Birliği Arasındaki Mali İşbirliği Çercevesinde Temin Edilecek Mali Yardımların Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/861)  (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2004)

4.- Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/862) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2004)

5.- Gıda ve Tarım için Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/863) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve  Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2004)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile  Afganistan İslami Geçiş Devleti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/864) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2004)

7.- Tarım Sigortaları Kanunu Tasarısı (1/865) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2004)

8.- Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Hakkında Kanun Tasarısı (1/866) (Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2004)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/867) (Çevre ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2004)

10.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Fas Krallığı  Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/868) (Çevre ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2004)

11.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/869) (Çevre ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2004)

12.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/870) (Çevre ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2004)

 

 

Teklifler

 

1.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 23 Milletvekilinin; 3686 Sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanununun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/311) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2004)

            2.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in; Mahalle Muhtarlığı Hizmet Binası Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/312) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

            3.- Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 8 Milletvekilinin; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/313) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) ) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

            4.- Samsun Milletvekili Mustafa Çakır’ın; Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/314) (Plan ve Bütçe ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) ) (Başkanlığa geliş tarihi:14.7.2004)

            5.- Samsun Milletvekili A. Haluk Koç İle Konya Milletvekili Atilla Kart’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle 6245 Sayılı Kanun, 3717 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/315) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi:16.7.2004)

            6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün; 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/316) (Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:16.7.2004)

            7.- Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut ve 3 Milletvekilinin; 17.3.1981 Tarihli ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/317) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:16.7.2004)

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

                                                

1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Serik İlçesi enerji nakil hatlarındaki sorunlara ve yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1206) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Kaş-Kalkan-İslamlar Köyündeki trafo ihtiyacına ilişkin Enerji  ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1207) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

3.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki Çınarcık Barajı ve Hidro Elektrik Santraline ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1208) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

4.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki iki baraja ilişkin Enerji  Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

5.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün,  ABD Başkanının ülkemizi ziyaretinin maliyetine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi(6/1210) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

6.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın,  turizm amaçlı yatırımlar için açılan ihalelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1211) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

7.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in,  İlköğretim Genel Müdür Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

8.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün,  köy yollarının alt yapılarının iyileştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  sözlü soru önergesi (6/1213) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

9.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in,   atanan ve görevden alınan personele ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1214) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

10.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in,   atanan ve görevden alınan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1215) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

11.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in,   atanan ve görevden alınan personele ilişkin Enerji  ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1216) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

12.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in,   atanan ve görevden alınan personele ilişkin  Sanayi ve Ticaret  Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

13.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in,   atanan ve görevden alınan personele  ilişkin  Çalışma ve Sosyal Güvenlik   Bakanından sözlü soru önergesi (6/1218) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

14.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in,   atanan ve görevden alınan personele  ilişkin  Tarım ve Köyişleri   Bakanından sözlü soru önergesi (6/1219) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

15.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in,   atanan ve görevden alınan personele  ilişkin Ulaştırma  Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

16.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in,   atanan ve görevden alınan personele  ilişkin  Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

17.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in,   atanan ve görevden alınan personele  ilişkin  Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

18.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in,   atanan ve görevden alınan personele  ilişkin  Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

19.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in,   atanan ve görevden alınan personele  ilişkin  Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1224) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

20.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in,   atanan ve görevden alınan personele  ilişkin İçişleri  Bakanından sözlü soru önergesi (6/1225) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

21.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in,   atanan ve görevden alınan personele  ilişkin  Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1226) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

22.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in,   atanan ve görevden alınan personele  ilişkin Adalet  Bakanından sözlü soru önergesi (6/1227) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

23.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in,   atanan ve görevden alınan personele  ilişkin  Devlet Bakanından  (Güldal AKŞİT) sözlü soru önergesi (6/1228) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

24.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in,   atanan ve görevden alınan personele  ilişkin  Devlet Bakanından  (Kürşad TÜZMEN)  sözlü soru önergesi (6/1229) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

25.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in,   atanan ve görevden alınan personele  ilişkin  Devlet Bakanından  (Ali BABACAN) sözlü soru önergesi (6/1230) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

26.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in,   atanan ve görevden alınan personele  ilişkin  Devlet Bakanından  (Beşir ATALAY) sözlü soru önergesi (6/1231) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

27.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in,   atanan ve görevden alınan personele  ilişkin  Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) sözlü soru önergesi (6/1232) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

28.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in,   atanan ve görevden alınan personele  ilişkin Devlet Bakanı ve  Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) sözlü soru önergesi (6/1233) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

29.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in,   atanan ve görevden alınan personele  ilişkin Devlet Bakanı ve  Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER)  sözlü soru önergesi (6/1234) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

30.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in,   Balıkesirde bir fakülte ve yüksekokulun bina ve derslik ihtiyacına  ilişkin Devlet Bakanı ve  Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER)  sözlü soru önergesi (6/1235) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

31.- Balıkesir Milletvekili Orhan SÜR’ün,   bir fabrikanın çevreyi kirlettiği iddialarına ilişkin  Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2004)

            32.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in,   basına yansıyan bir açıklamasına ilişkin  Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1237) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2004)

33.- Antalya  Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun,   Antalya Devlet Senfoni Orkestrasının kapatılacağı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1238) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

34.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün,  hızlı tren seferlerine ve güzergahına ilişkin  Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

35.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın,  Akkaya Barajındaki kirlenmeye ilişkin  Enerji  ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

36.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in,   TRT’deki sağlık programlarına ilişkin  Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) sözlü soru önergesi (6/1241) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

37.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın,  Karacabey-Mustafakemalpaşa-Susurluk yol projesine ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

38.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın,  Balıkesir-Susurluk-Karacabey-Bölünmüş Yol Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

            39.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın,  Bursadaki Miletepolis Antik Kentinde bilimsel kazılara ne zaman başlanacağına  ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1244) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

            40.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in,   Balıkesir SEKA kağıt fabrikasının satışı ve işçilerin mağduriyetine  ilişkin   Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1245) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

41.- Malatya  Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, Başbakanlık Vakfı ve bir seyahat acentesine ilişkin  Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1246) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

42.- Bilecik  Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, milletvekili lojmanlarına ve satış işlemlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1247) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

43.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR’ın, çiftçilerin kredi borçlarına ve mağduriyetlerine ilişkin  Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

44.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, Telekom’un telefon konuşma ücretlerinde yaptığı indirime ilişkin  Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

45.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, KPSS sınavında çıkan bir soruya  ilişkin  Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1250) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

46.- Antalya  Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Side’deki Portikli  Yolda yapılan kazı çalışmalarına ilişkin  Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1251) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.2004)

47.- Antalya  Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Aksaray ili Camiliören Köyünde kanser hastalığının yaygınlaştığı iddiasına ilişkin  Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.2004)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.                 İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun daha aktif hale getirilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3009) (Başkanlığa geliş tarihi: 17,06,2004)

2.                 İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, milletvekili danışmanlarının özlük haklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3010) (Başkanlığa geliş tarihi: 17,06,2004)

3.- İstanbul  Milletvekili  Emin ŞİRİN’in,  petrol ürünleri ithalatının artışına ilişkin   Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3133) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2004)

4.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Kumluca-Mavikent Belediyesindeki işten çıkarılma iddialarına ilişkin   Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3134) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

5.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, ülkemizdeki özürlülere ve tedavi merkezlerine  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3135) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

            6.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in,  ülkemizdeki özürlülerin rehabilitasyon  ve tedavileri ile sosyal güvencelerine  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3136) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

            7.- İzmir  Milletvekili Ahmet ERSİN’in,  5174  sayılı Kanunun bir hükmüne  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3137) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

            8.- Konya  Milletvekili Atilla KART’ın,  kendisi eşi ve çocuklarının iştirakçisi oldukları şirketlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3138) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

            9.- Ardahan  Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün,  çiftçilerin kredi borçlarının geri ödemesinde kolaylık sağlanıp sağlanmayacağına  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3139) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

            10.- İzmir  Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, İzmir’de düzenlenecek Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarının finansman sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3140) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

11.- İzmir  Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İzmir Dünya Üniversite Oyunları için yapılacak çalışmalara  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3141) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2004)

            12.- İstanbul  Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in,  Adalet Bakanlığı ve Telekom’da gerçekleştirilen bazı ihalelerle ilgili iddialara  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3142) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2004)

            13.- Diyarbakır  Milletvekili  Muhsin KOÇYİĞİT’in,  Diyarbakır’daki yangında mağdur olan esnafa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3143) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2004)

            14.- Antalya  Milletvekili  Nail KAMACI’nın, Ürdün ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3144) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2004)

            15.- Kocaeli  Milletvekili  İzzet ÇETİN’in, Ürdün ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3145) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2004)

            16.- İstanbul  Milletvekili  Gürsoy EROL’un,  özürlü üniversite öğrencilerinin harçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3146) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

            17.- Samsun  Milletvekili  Haluk KOǒun, Samsun-Bafra’daki bazı köylerin yağış nedeniyle gördüğü zarara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3147) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

            18.- Ardahan  Milletvekili  Ensar ÖĞÜT’ün, işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerinin durumlarının iyileştirilmesine yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3148) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

            19.- Ardahan  Milletvekili  Ensar ÖĞÜT’ün, kamu personelinin ekonomik durumunun iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3149) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

20.- Ardahan  Milletvekili  Ensar ÖĞÜT’ün, Kıbrıs’tan 5000 askerin çekileceği ve Maraş’ın BM Barış Gücüne teslim edileceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3150) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

21.- Ankara Milletvekili  İsmail DEĞERLİ’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin incelenmeye alınan ve yargıya intikal ettirilen ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3151) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

22.- Ankara Milletvekili  İsmail DEĞERLİ’nin, sağlık personelinin ücretlerine ve döner sermayelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3152) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

23.- Antalya  Milletvekili  Nail KAMACI’nın, beyin ve ortopedi ameliyatı yapması yasaklanan SSK hastanelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi

(7/3153) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

24.- Antalya  Milletvekili  Nail KAMACI’nın, Aşkale’ye tahsis edilecek deprem ödeneğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3154) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

25.- Antalya  Milletvekili  Nail KAMACI’nın, Antalya-Kepez’deki hastane inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3155) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

26.- Antalya  Milletvekili  Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’da bir işhanının duvarındaki reklam panosuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3156) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

27.- İstanbul  Milletvekili  Emin ŞİRİN’in,  bir internet sitesinde yayınlandığı iddia edilen bazı görüşme tutanaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3157) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

28.- İzmir  Milletvekili  Muharrem TOPRAK’ın, AOǒnin kullanıma elverişli kısmının azalmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3158) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2004)

29.- Manisa  Milletvekili  Hasan ÖREN’in, KPSS’de sorulan bir soruya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3159) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2004)

30.- İstanbul  Milletvekili  Berhan ŞİMŞEK’in, İstanbul Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün bazı ihalelerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3160) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2004)

31.- Antalya  Milletvekili  Nail KAMACI’nın, Antalya ili Finike-Kale yolu çalışmalarındaki bazı iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3161) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

32.- İzmir Milletvekili  Erdal KARADEMİR’in, kadastro çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3162) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

33.- Aydın  Milletvekili  Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, İzmir-Aydın otoyolunun çevre yolu bağlantısı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3163) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

34.- Muğla  Milletvekili  Ali ARSLAN’ın, Muğla İlinde Kavaklıdere-Yatağan arasındaki yolun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3164) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

35.- Ordu Milletvekili  İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ünye-Niksar karayolunun yapımına  ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3165) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

36.- Afyon Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, Afyon’da Karayollarına bağlı bir arazinin bir şirkete satılacağı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3166) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

37.- Ordu  Milletvekili  İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu SSK Hastanesinin Patoloji Uzmanı ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3167) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

38.- Ordu  Milletvekili  İdris Sami TANDOĞDU’nun, Türkiye İş Kurumu tarafından hazırlanan projelere ilişkin  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3168) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

39.- Diyarbakır Milletvekili  Mesut DEĞER’in, Diyarbakır SSK Bölge Hastanesi Başhekiminin görev değişimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3169) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

40.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖGÜT’ün, İşsizlik Sigortası Fonuna ve bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3170) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2004)

41.- Samsun Milletvekili  Haluk KOǒun, Samsun’daki Sigorta Teftiş Kurulu Grup Başkanlığının kapatılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3171) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

42.- İstanbul  Milletvekili  Gürsoy EROL’un, SSK iştirakçilerinin özürlü çocuklarının eğitim ve rehabilitasyon ihtiyaçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3172) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

43.- Samsun Milletvekili  Haluk KOǒun,  meme protezlerinin estetik mahiyette olduğu gerekçesiyle SSK tarafından ödenmemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3173) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2004)

44.- Muğla Milletvekili  Ali Cumhur YAKA’nın, Marmaris-Pamucak Orman İçi Mesire yerinin kiralandığı iddialarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3174) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

45.- İzmir  Milletvekili  Erdal KARADEMİR’in, kamuoyunda 2/B olarak  değerlendirilen arazilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3175) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

46.- Mersin   Milletvekili  Mustafa ÖZYÜREK’in, Mersin’in bir mahallesindeki petrol dolum tesislerinin yarattığı kirliliğe  ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3176) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2004)

47.- İstanbul Milletvekili  Ali Kemal KUMKUMOĞLU’nun, Büyük Ortadoğu Projesi  ile ilgili yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından  yazılı soru önergesi (7/3177) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

48.- İstanbul Milletvekili  Onur ÖYMEN’in, Hukuk Müşavirliği sınavıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3178) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2004)

49.- Denizli Milletvekili  Mustafa GAZALCI’nın, Hukuk Müşavirliği sınavıyla ilgili bazı iddialara  ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3179) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2004)

50.- İstanbul Milletvekili  Emin ŞİRİN’in, TMSF’nin hizmetlerinden yararlandığı bir halkla ilişkiler şirketi olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3180) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

51.- İstanbul Milletvekili  Emin ŞİRİN’in, IMF’nin TMSF’ce el konulacak bankalara müdahil olduğu iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3181) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

52.- İstanbul Milletvekili  Emin ŞİRİN’in, milli gelir rakamlarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3182) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

53.- İzmir Milletvekili  Hakkı ÜLKܒnün, TRT’nin yurtdışı yayınlarına ve Live TV ile imzaladığı sözleşmeye  ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3183) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

54.- Aydın Milletvekili  Mehmet Mesut ÖZAKCAN’ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu için Dünya Bankasından alınan kredilere lilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3184) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

55.- Konya  Milletvekili Atilla KART’ın, DİE’nin milli gelir hesaplarına  ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3185) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

56.- Yozgat  Milletvekili  Emin KOǒun,TRT Genel Müdürünün bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3186) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2004)

57.- Yozgat  Milletvekili  Emin KOǒun, TRT’deki yönetici ve danışman atamalarına  ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3187) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2004)

58.- Muğla  Milletvekili  Fahrettin ÜSTÜN’ün,  madeni ve kağıt paraların üzerindeki farklı ifadelere  ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3188) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

59.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Halk Bankasının tahsil edilemeyen kredilerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3189) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2004)

60.- Ardahan  Milletvekili  Ensar ÖĞÜT’ün,  IMF ve diğer ülkelerden alınan kredilere ve faiz oranlarına  ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3190) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

61.- Bursa  Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Büyükorhan’daki Baraj Göletinin tarımsal amaçla kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3191)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

62.- Konya Milletvekili  Atilla KART’ın, Konya-Cihanbeyli-Yeniceoba Kasabasının  elektrik teknisyeni ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3192)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

63.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR’ın, Bursa Orhaneli Termik Santralının Bacagazı Kükürt Arıtma Tesisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3193)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

64.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, ülkemizdeki  maden ve enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3194)  (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2004)

65.- Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, Alara Çayı üzerine baraj yapılıp yapılmayacağına  ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3195)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

66.- İzmir  Milletvekili  Erdal KARADEMİR’in, İzmir’deki jeotermal enerji potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3196)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

67.- Diyarbakır  Milletvekili  Muhsin KOÇYİĞİT’in, Ergani’deki enerji nakil hattının yerleşim yeri dışına alınıp alınmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3197)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

68.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’ın bazı ilçe ve köylerinin gölet ihtiyacına  ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3198)  (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

69.- Muğla Milletvekili  Ali Cumhur YAKA’nın, NATO toplantısı sırasında düzenlenen gösterilere ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3199)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

70.- İstanbul Milletvekili  Emin ŞİRİN’in, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3200)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

71.- İstanbul Milletvekili  Emin ŞİRİN’in, Van Valisinin basında yer alan bir beyanına ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3201)  (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

72.- İzmir Milletvekili  Hakkı ÜLKܒnün, kardeşi ile bir milletvekili hakkındaki iddialara  ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3202)  (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

73.- İstanbul Milletvekili  Emin ŞİRİN’in, bir genel yayın müdürü hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3203)  (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

74.- İstanbul Milletvekili  Emin ŞİRİN’in, İstanbul ve Kocaeli il mülki sınırları içerisinde yeterli polis kadrosunun olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3204)  (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2004)

75.- Kırklareli Milletvekili  Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, gözaltına alınan bir eski milletvekilinin oğlunun Van Emniyet Müdürlüğünden kaçırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3205)  (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2004)

76.- İstanbul Milletvekili  Emin ŞİRİN’in, turizm gelirleri ve bu gelirlerin denetimine ilişkin Kültür ve Turizm  Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3206)  (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2004)

77.- Bursa Milletvekili  Kemal DEMİREL’in, Bursa-Yenişehir’deki tarihi evlerin restorasyonuna  ilişkin Kültür ve Turizm  Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3207)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

78.- Muğla Milletvekili  Ali Cumhur YAKA’nın, Marmaris TURBAN tesislerinin kiralandığı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm  Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3208)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

79.- Adana Milletvekili  Kemal SAĞ’ın, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasının kapatılacağı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm  Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3209)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

80.- Yalova Milletvekili  Muharrem İNCE’nin, Bakü Kültür Müşavirinin görevden alınması ve yerine yapılan atamaya ilişkin Kültür ve Turizm  Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3210)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

81.- Adana Milletvekili  Tacidar SEYHAN’ın, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasının kapatılacağı iddiasına ve Adana Kültür Merkezi inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm  Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3211)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

82.- Antalya  Milletvekili  Tuncay ERCENK’in, TEDAŞ’ın Turizm Teşvik Belgesine sahip  işletmelere uyguladığı indirimli tarifenin kaldırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm  Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3212)  (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

83.- Adana  Milletvekili  N. Gaye ERBATUR’un, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasının kapatılacağı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm  Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3213)  (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2004)

84.- Antalya Milletvekili  Nail KAMACI’nın, tarihi binaların kullanıcıları ve maliklerince tahrip edilmesine  ilişkin Kültür ve Turizm  Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3214)  (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

85.- Bursa Milletvekili  Kemal DEMİREL’in, Devlet Senfoni Orkestralarının kapatılması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm  Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3215)  (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2004)

86.- Antalya Milletvekili  Nail KAMACI’nın, basın özgürlüğünü kısıtlayan hükümler ve cezaevindeki gazetecilere  ilişkin Adalet Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3216)  (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

87.- İstanbul Milletvekili  Berhan ŞİMŞEK’in, bir firmanın terörist faaliyetleri finanse ettiği ve vergi indiriminden yararlandırıldığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3217)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004)

88.- Tekirdağ Milletvekili  Erdoğan KAPLAN’ın, patates-soğan ihracatında geriye dönük vergi iadesi uygulamasına  ilişkin  Maliye  Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3218)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

89.- Tekirdağ Milletvekili  Erdoğan KAPLAN’ın, THY’deki uçaklara ve teknik ekibe ilişkin  Maliye  Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3219)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

90.- İstanbul Milletvekili  Bihlun TAMAYLIGİL’in, Yedikule Hisarının kiralanmasına ilişkin Maliye Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3220)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

91.- Sinop Milletvekili  Engin ALTAY’ın, özelleştirme işlemlerine ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığına  ilişkin Maliye Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3221)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

92.- Iğdır Milletvekili  Dursun AKDEMİR’in, çeşitli mal ve hizmetlere yapılan zamlara ilişkin Maliye Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3222)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

93.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT’ün, esnafın vergi borcuna uygulanan faiz oranına  ilişkin Maliye Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3223)  (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

94.- İstanbul Milletvekili  Bihlun TAMAYLIGİL’in, TEDAŞ’ın özelleştirme programına alınmasının nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3224)  (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

95.- Bursa Milletvekili  Kemal DEMİREL’in, Bakanlığın ilçe teşkilatlarının kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3225)  (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

96.- Bursa Milletvekili  Kemal DEMİREL’in, Bursa-Karacabey-Seyran Köyü yakınlarındaki Hazine arazisine ilişkin Maliye Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3226)  (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2004)

97.- İstanbul Milletvekili  Gürsoy EROL’un, Emekli Sandığı iştirakçilerinin özürlü çocuklarının eğitim ve rehabilitasyon ihtiyaçlarına ilişkin Maliye Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3227)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

98.- Trabzon Milletvekili  Asım AYKAN’ın, TÜPRAŞ’ta çalışan işçilerin ortalama maliyetine  ilişkin Maliye Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3228)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

99.- Tokat  Milletvekili  Feramus ŞAHİN’in, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait vakıf binalarını kullanan esnafa uygulanan stopaj vergisine ilişkin Maliye Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3229)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

100.- İstanbul Milletvekili  Berhan ŞİMŞEK’in, Antalya Milli Eğitim Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3230)  (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2004)

101.- Samsun Milletvekili  Haluk KOǒun, Van’a yaptığı iddia edilen bir seyahate ilişkin Milli Eğitim Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3231)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

102.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Damal’da eğitim alanındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3232)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

103.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’da eğitim alanındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3233)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

104.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Posof’ta eğitim alanındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3234)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

105.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Çıldır’da eğitim alanındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3235)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

106.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Göle’de eğitim alanındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3236)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

107.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Hanak’ta eğitim alanındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3237)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

108.- Konya Milletvekili  Atilla KART’ın, Konya’daki bir revirin sahibinin vasiyeti gereği Sağlık Bakanlığına devrine ilişkin Milli Eğitim Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3238)  (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2004)

109.- Bursa Milletvekili  Ertuğrul YALÇINBAYIR’ın, Bursa İli Karacabey Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3239)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

110.- Aydın Milletvekili  Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, Aydın İlinde yer alan organize sanayi bölgelerinin endüstri bölgesine dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3240)  (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

111.- Denizli Milletvekili  Ümmet  KANDOĞAN’ın, sanayicilerin faaliyet dışı gelirlerine ve istihdama ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3241)  (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2004)

112.- Antalya Milletvekili  Nail KAMACI’nın, özel sağlık kuruluşlarının denetimine ve bir özel sağlık kuruluşuna ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3242)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

113.- Antalya Milletvekili  Nail KAMACI’nın, Antalya Devlet Hastanesinde mal ve hizmet alımının durdurulduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3243)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

114.- Ordu Milletvekili  İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ünye Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına  ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3244)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

115.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖGÜT’ün, Ardahan-Posof Devlet Hastanesi ve sağlık ocaklarındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3245)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

116.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖGÜT’ün, Ardahan-Hanak Sağlık Grup Başkanlığı ve sağlık ocaklarındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3246)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

117.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖGÜT’ün, Ardahan-Göle Devlet Hastanesi ve sağlık ocaklarındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3247)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

118.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖGÜT’ün, Ardahan Devlet Hastanesi ve sağlık ocaklarındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3248)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

119.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Çıldır’daki Sağlık Grup Başkanlığı ve  sağlık ocaklarındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3249)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

120.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Damal  Merkez Sağlık Ocağı Tabipliğinin ve sağlık ocaklarındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3250)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

121.- Antalya Milletvekili  Nail KAMACI’nın, Antalya’da hizmet veren bir özel sağlık kuruluşuna  ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3251)  (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

122.- İzmir Milletvekili  Muharrem TOPRAK’ın, Bakanlığın sağlık kuruluşlarında ücretli veya ücretsiz yapılan aşılara ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3252)  (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

123.- Iğdır Milletvekili  Dursun AKDEMİR’in, hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3253)  (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2004)

124.- Edirne Milletvekili  Necdet BUDAK’ın, Peynircilik Araştırma Enstitüsü kurulup kurulmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3254)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

125.- Ordu Milletvekili  İdris Sami TANDOĞDU’nun, doğal afetten zarar gören fındık üreticileri için yapılacak çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3255)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

126.- Antalya Milletvekili  Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Alanya’ya bağlı bazı köylerin su sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3256)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

127.- Antalya Milletvekili  Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya kent merkezinin  balıkçı barınağı ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3257)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

128.- Edirne Milletvekili  Necdet BUDAK’ın, et hayvancılığını desteklemeye yönelik bir tebliğe ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3258)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

129.- Edirne Milletvekili  Necdet BUDAK’ın, 5184 sayılı Kanunun değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3259)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

130.- Aydın Milletvekili  Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, Doğrudan Gelir Desteği ödemeleri için çiftçilerden alınan paraya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3260)  (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

131.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne bağlı bir atölyeye  ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3261)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

132.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün araç ve teknik personel ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3262)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

133.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’ın bazı ilçe ve köylerinin yayla yollarının yapım ve onarımına  ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3263)  (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

134.- Aydın Milletvekili  Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, Aydın ilinde ödenecek pamuk primlerine  ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3264)  (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

135.- Manisa  Milletvekili  Hasan ÖREN’in, hayvancılıkla ilgili araştırma, aşı üretim enstitüsü ve kontrol laboratuarlarının kapatılma nedenlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3265)  (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2004)

136.- Tekirdağ  Milletvekili  Enis TÜTÜNCܒnün, buğday destekleme politikalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3266)  (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2004)

137.- Uşak Milletvekili  Osman COŞKUNOĞLU’nun, Türk Telekom’un sabit telefonlarındaki yeni tarife paketlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3267)  (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

138.- Bursa Milletvekili  Kemal DEMİREL’in, Mudanya ile çevre iller arasındaki feribot seferlerine  ilişkin Ulaştırma Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3268)  (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

139.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, özel sektör hava yollarının iç hatlarda tarifeli uçuşlara başlamasına  ilişkin Ulaştırma Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3269)  (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

140.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT’ün, bazı yabancı uçakların Türk hava sahasını kullanmalarına izin verilip verilmediğine  ilişkin Ulaştırma Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3270)  (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

141.- Hatay Milletvekili  Züheyir AMBER’in, Hatay havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3271)  (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2004)

142.- İzmir Milletvekili  Muharrem TOPRAK’ın, boğazların kirliliğine ve geçiş yapan gemilere ilişkin Ulaştırma Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3272)  (Başkanlığa geliş tarihi:  13.7.2004)

143.- İstanbul  Milletvekili  Emin ŞİRİN’in, dokuma ve tekstil ürünleri ihracatına ve hayali ihracat konusunda yapılan çalışmalara  ilişkin Devlet Bakanından (Kürşat TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/3273)  (Başkanlığa geliş tarihi:  1.7.2004)

144.- Adana  Milletvekili  Atilla BAŞOĞLU’nun, Murat Reis isimli denizaltına  ilişkin  Milli Savunma Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3274)  (Başkanlığa geliş tarihi:  2.7.2004)

145.- Ardahan  Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki  tahrip olan köprü ve sanat yapılarının onarımına ilişkin  Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3277) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2004)

146.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Iğdır’daki doğal afetin sebep olduğu zarara ve yardım çalışmalarına ilişkin  Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3278) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

147.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, çocuk yuvalarının yetersizliğine ilişkin  Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3279) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

148.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, TRT’de yapılan açıkoturum ve tartışma programlarına ilişkin  Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3280) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

149.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, basında yer alan bir iddiaya ilişkin  Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3281) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2004)

150.- Hatay  Milletvekili Fuat ÇAY’ın, üst düzey bürokratların makam odalarına ve bazı iddialara ilişkin  Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3282) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2004)

151- Hatay  Milletvekili Fuat ÇAY’ın, kızının düğün törenine ilişkin  Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3283) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2004)

152.- Bursa  Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’daki eczacıların BAĞ-KUR’dan alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3284) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

153.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, eczacıların sosyal güvenlik kuruluşlarından alacaklarına ilişkin  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3285) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

154.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, DİE bölge müdürlüklerine gönderilen personele ilişkin  Devlet Bakanından (Beşir ATALAY)  yazılı soru önergesi (7/3286) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.7.2004)

155.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, bir TRT muhabirinin görev yeri değişikliği ve bazı iddialara ilişkin  Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3287) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

156.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TRT’deki program ve yapımlara ilişkin  Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3288) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

157.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TRT Haber Dairesi Başkanlığı ve Haber Merkezinin İstanbul’a taşınacağı iddiasına ilişkin  Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3289) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2004)

158.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TRT-2’nin kanal kimliğinin değiştirilmesine ilişkin  Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3290) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2004)

159.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TRT’de logo ve kanal kimliklerinin değiştirilmesine ilişkin  Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3291) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2004)

160.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TRT’ce aylık olarak yayımlanan bir derginin kapak kompozisyonuna ilişkin  Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3292) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2004)

161.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TRT  Ankara Televizyonunda görevli bir bürokratın görevden alındığı iddiasına ilişkin  Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3293) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2004)

162.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, buğday ithalatına ve dahilde işleme izin belgesi verilen firmalara ilişkin  Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/3294) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

163.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, plazma monitör ithal eden firmalara gümrük idaresine yapılan uygulamalara ilişkin  Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/3295) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.2004)

164.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, ülkemizin yıllık elektrik ihtiyacı ve bazı verilere ilişkin  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3296) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2004)

165.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Turizm Teşvik Belgeli tesislerde elektrik tüketiminde indirimli tarife uygulamasına son verilmesine ilişkin  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3297) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2004)

166.- Adana Milletvekili N.Gaye ERBATUR’un, Adana’da sulama yapan çiftçilerin TEDAŞ’a olan borçlarına ilişkin  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3298) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.2004)

167.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, bazı bürokrat atamalarına ve ortaya çıkan mağduriyete ilişkin  Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3299) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

168.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in,  Cartagena  Biyogüvenlik Protokolü ve genetik modifiye organizmaları (GMO) atıklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3300) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.2004)

169.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa Yenişehir Havaalanının tarifeli sivil uçuşlara ne zaman açılacağına ilişkin  Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3301) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

170.- Konya  Milletvekili Atilla KART’ın, Silifke – Taşucu SEKA Kağıt Fabrikasının özelleştirilmesine ve bazı iddialara ilişkin  Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3302) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

171.- Bursa  Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Mudanya – İstanbul feribot seferlerine ne zaman başlanacağına ilişkin  Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3303) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.2004)

172.- Antalya  Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Kablolu TV yayınlarına ve aboneliğine ilişkin  Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3304) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.2004)

173.-İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü hakkındaki bazı iddialara ilişkin  Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/3305) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

174.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu’daki bazı okulların satış kararına ve bazı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3306) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

175.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, milli gelirden çalışanlara ve yatırıma ayrılan paya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3307) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2004)

176.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, büyükelçiliklerde din uzmanı görevlendirilmesi uygulamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3308) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2004)

177.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, Ziraat Bankasının bir şube müdürü hakkında başlattığı soruşturmaya ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3309) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2004)

178.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Cartagena  Biyogüvenlik Protokolü ve insan hedefli genetik modifiye biyolojik silahlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3310) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.2004)

179.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu-Fatsadaki kapalı spor salonuna ilişkin  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/3311) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2004)

180.- Antalya  Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’da yarım kalan kazılar ve Antalya Müzesi ek binası için yeterli ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin  Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3312) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.2004)

181.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Cartagena  Biyogüvenlik Sözlemesi ve genetik modifiye organizmaları (GMO) atıklarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3313) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.2004)

182.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Cartagena  Biyogüvenlik Protokolü ve  genetik modifiye organizmaları (GMO) atıklarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3314) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.2004)

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, Susurluk olayına adı karışanların yurt dışına kaçışlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2730)

2.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İstanbul İlindeki bazı büyük projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2732)

3.- Antalya Milletvekili Atilla EMEK’in, yapımı planlanan golf alanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2745)

4.- Trabzon Milletvekili Mehmet Akif HAMZAÇEBİ’nin, 2002-2003 yılları fındık birim fiyatlarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2750)

5.- Erzurum Milletvekili Mustafa ILICALI’nın, İstanbul Üniversitesi santrali otomatik cevaplama sistemindeki mesaja ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2758)

6.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Irak’taki savaş hurdalarının Türkiye’ye ithalinin denetimine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/2768)

7.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Edirne-Suakacağı Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2769)

8.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, ithal ilaç fiyatlarının indirilmesi amacıyla oluşturulan komisyona ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2770)

9.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in ARİA ve AYCELL’in birleşmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2772)

10.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Sırp asıllı bir şarkıcının bir beyanatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2777)

11.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, Eti Gümüş A.Ş.’nin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2780)

12.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, köy ve mahalle muhtarlarının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2781)

13.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indirim miktarının azaltılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2782)

14.- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN’ın, Siirt Belediye Başkan Yardımcılığına atama yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2795)

15.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Almanya’da faaliyet gösteren yasadışı bir örgüt yöneticisinin Türkiye’ye iadesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2796)

16.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, ithal ilaç fiyatlarının döviz kuruna göre ayarlanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2813)

17.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, eğitim hastanelerinde çeşitli kadrolar için açılacak sınavla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2814)

18.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Atatürk Orman Çiftliğine ait arazilerin kullanımına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2818)

19.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, patates ve elma ihracatında teşvik uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2828)

20.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Sağlıkta Dönüşüm Projesi uygulamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2835)

21.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, atama jürilerinde branş dışı görevlendirmelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2836)

22.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, İsrail’le olan diplomatik ve ticari ilişkilerimize ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2839)

23.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, nöbetçi eczacıların güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2841)