Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 170

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

15 Temmuz 2004 Perşembe

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

 

1.- İl Özel İdaresi Hakkında 24.6.2004 Tarihli ve 5197 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/856) (Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2004)

 

Tasarılar

 

            1.- Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/857) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

            2.- Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/858) (Adalet ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

           

Teklif

 

            1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in; 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 1. Maddesinin 1.Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/310) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

 

Rapor

 

            1.- Organik Tarım Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum İle Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları (1/841) (S. Sayısı: 653) (Dağıtma tarihi: 15.7.2004) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

            1- Adıyaman Milletvekili Şevket GÜRSOY’un, Atatürk Barajı ve Çamgazi Barajı göletleri için yapılan kamulaştırmadaki ödemelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1201) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.2004)

2- Adıyaman Milletvekili Şevket GÜRSOY’un, Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Personeline ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdtullatif ŞENER) sözlü soru önergesi (6/1202) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.2004)

3- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, Gönen-Bandırma karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.2004)

4- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Bursa-Karacabey Subaşı’ndaki hazine arazisinin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1204) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.2004)

5- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun,  Türk Hava Yolları personelinin çalışma koşullarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.2004)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, Genel Kurul ve komisyon çalışmalarında bulunacakların kıyafetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3107) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6 2004)

2.- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN’ın, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının Devlet Memurları Kanuna göre disiplin suçu işlediği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3108) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6 2004)

3.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, 5018 sayılı Yasanın 14. maddesinin uygulanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3109) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6 2004)

4.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN’ın, TDK’ca iki kelimenin eşanlamlı olup olmadığı konusunda yapılan araştırma sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3110) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6 2004)

5.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Kızılay Derneği Genel Başkanına ve Kızılay’ın  iş yaptığı şirketlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3111) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6 2004)

6.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın,  Antalya Büyükşehir Belediyesinde yapılan görev değişikliği ve atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3112) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6 2004)

7.- Afyon Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, NATO Zirvesi sırasında bir bakanın üzerinin ABD Başkanının korumalarınca arandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3113) (Başkanlığa geliş tarihi :1.7 2004)

8.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN’ın, NATO Zirvesi sırasında ABD gizli servis ajanlarının bazı bakanlarımıza yönelik bir uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3114) (Başkanlığa geliş tarihi :1.7 2004)

9.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Adana-Yumurtalık-Kaldırım  Belediyesindeki iş makinelerine ve dolu afetinden zarar gören çiftçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3115) (Başkanlığa geliş tarihi :1.7 2004)

10.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Bakü-Tiflis-Ceyhan  Boru Hattıyla ilgili bir iddiaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3116) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6 2004)

11.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in,  kaçak elektrikle mücadele çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3117) (Başkanlığa geliş tarihi :1.7 2004)

12.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, bir turizmciye hükümetçe özel uygulamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3118) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6 2004)

13.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın,  bakanlıkça yapılan turizm tahsislerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3119) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6 2004)

14.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın,  Ankara’daki Noterler Birliği İlköğretim Okulu ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3120 ) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6 2004)

15.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in,  Şırnak-Kumçatı Beldesinin lise ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3121) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6 2004)

16.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın,  Antalya Milli Eğitim Müdürünün mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyıp taşımadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3122) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7 2004)

17.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in,  gençler arasında görülen kötü alışkanlıklarla ilgili çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3123) (Başkanlığa geliş tarihi :1.7 2004)

18.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in,  Şırnak İlindeki sağlık kuruluşlarına ve personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3124) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6 2004)

19.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in,  Bakanlığın Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi adlı yayınına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3125) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6 2004)

20.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın,  Antalya Devlet Hastanesi bahçesindeki 7 ağacın kestirilip kestirilmediğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3126) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6 2004)

21.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Pamukbank’ın başka bankalarla birleşmesi halinde kamuya maliyetine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER)  yazılı soru önergesi (7/3127) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6 2004)

22.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun,  Vergi Barışı uygulamasının süresine ve uygulanan faiz oranına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3128) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6 2004)

23.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in,  Ankara’da kamulaştırılması düşünülen bir parsele ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3129) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6 2004)

24.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in,  Şanlıurfa’da süne zararlısı ile mücadeleye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3130) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6 2004)

25.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın,  Göcek Tüneli inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3131) (Başkanlığa geliş tarihi :  1.7.2004)

26.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın,  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri  hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3132) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7 2004)

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili  Yakup KEPENEK ve 23 Milletvekilinin, ülkemizde tarım sektörünün yapısal sorunlarının dış ticaret açısından araştırılarak, ABD ve AB ülkelerinin uygulamalarına koşut tarımsal destekleme politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/208) (Başkanlığa geliş tarihi:13.7.2004)

 

2.- Ankara Milletvekili  Yakup KEPENEK ve 25 Milletvekilinin, kütüphanelerin durumunun ve eksikliklerinin saptanması ve sorunlara çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/209) (Başkanlığa geliş tarihi:13.7.2004)

 

3.- Afyon  Milletvekili  Halil ÜNLÜTEPE  ve 21 Milletvekilinin, Eber Gölünde meydana gelen kirliliğin ve çevresel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/210) (Başkanlığa geliş tarihi:14.7.2004)