Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No:  17

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

27 Ekim 2003 Pazartesi

 

 

Raporlar

 

1.- Birleşmiş Milletler ve Yardımcı Personelinin Güvenliği Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/364) (S. Sayısı: 273) (Dağıtma tarihi: 27.10.2003) (GÜNDEME)

 2.- Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 31.7.2003 Tarihli 4965 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı: 274) (Dağıtma tarihi: 27.10.2003) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, bir gazetede çıkan illerde “Toplumla İlişkiler Büroları” kurulacağı haberine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1374) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2003)

2.- Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu’nun, STAR Televizyonunun reklam gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1375) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2003)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, BP ile TPAO arasında Karadeniz’de sondaj kuyusu açılmasına yönelik anlaşmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/993)

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan toplumsal kaynakların etkin kullanımına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/994)

3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan reel sektörün sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1001)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan döviz kurlarına yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1003)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan ekonominin dinamiklerinin harekete geçirilmesi ve kurumların güçlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1011)

6.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren’in, belediyelere yapılan Hazine yardımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1027)

7.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Emlakbank ihalelerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1035)

8.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, Fiskobirlik’in Hazine adına yaptığı fındık satışı ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1048)