Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 165

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

08 Temmuz 2004 Perşembe

 

Teklif

 

1.- Bursa Milletvekili M. Altan Karapaşaoğlu’nun; Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/307) (Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2004)

 

Rapor

 

            1.- Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 4 Milletvekilinin, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı: 638) (Dağıtma tarihi: 8.7.2004) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber’in, Emniyet Teşkilatı mensuplarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1191) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2004)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Korkuteli Osmankalfalar Köyü göletinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1192) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2004)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Alanya-Beyreli Köyünün su sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1193) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2004)

4.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, S.S. Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin DFİF’e olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1194) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2004)

5.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM’ın, Kastamonu’nun bazı ilçelerindeki adliye teşkilatlarının kaldırılma gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1195) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004)

6.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, BAĞ-KUR’a kayıtlı esnafın kuruma olan borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1196) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004)

7.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Antalya-İbradı İlçesinin Hükümet Konağı inşaatına ne zaman başlanacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1197) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2004)

8.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Antalya’ya bağlı İbradı ve Akseki İlçeleri arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2004)

9.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, doğal afetlerin tespitine yönelik radar sistemlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1199) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2004)

10.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, EPDK yönetmeliğine göre teminat olarak kabul edilecek değerlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) sözlü soru önergesi (6/1200) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Bingöl-Güroymak İlçesinde belediyenin alkollü içki satışını yasakladığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3011) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

2.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, bir yürütmeyi durdurma kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3012) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Haberleşme Yüksek Kurulunun toplanamama nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3013) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.6.2004)

4.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, İran’ı ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3014) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)

5.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Adana İlinde uçak seferlerinin durdurulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3015) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2004)

6.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, olası bir depreme karşı ne gibi önlemler alındığına ve bilimsel çalışmaların dikkate alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3016) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2004)

7.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, çiftçileri ilgilendiren bir yasaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3017) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2004)

8.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIǒın, Sümer Holding Malatya Pamuklu Sanayi İşletmesinin özelleştirilmesiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3018) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2004)

9.- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, Irak’la ilgili gelişmelerin ülkemiz üzerinde yaratacağı etkilere karşı önlem alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3019) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2004)

10.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, bir polis memuru hakkındaki iddialara ve hakkında yapılan adli işlemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3020) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2004)

11.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, İstanbul Bayrampaşa Cezaevinde oda sisteminin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi

(7/3021) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2004)

12.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, yolsuzlukla mücadele için hazırlanan kanun tasarısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3022) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004)

13.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki yol projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3023) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)

14.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya Boğaçayı Köprüsünün trafiğe açılmasına ve Çevre Yolu Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3024) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2004)

15.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adının İKÖ toplantısında farklı ifade edilmesine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3025) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2004)

16.- Çanakkale Milletvekili İsmail ÖZAY’IN, Türk delegasyonunun AYBYK toplantısında KKTC ile ilgili tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3026) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2004)

17.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, yeni banknot ve madeni para basımına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3027) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2004)

18.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Halk Bankasından kredi kullanan bir firmaya ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3028) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2004)

19.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, bazı TRT çalışanlarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3029) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)

20.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, bir TRT çalışanına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3030) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2004)

21.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan Sigorta İl Müdürlüğünün hizmet binası ve personel ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3031) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)

22.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Karapınar’da yaptırılan bir dispanserin personel ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3032) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2004)

23.- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN’ın, köylüden alınan rusum bedellerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3033) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2004)

24.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3034) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2004)

25.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, çöp taşıma ihalelerinde kullanılan formüle ve uygulamada usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3035) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.6.2004)

26.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya 100. Yıl Bulvarında can güvenliğini sağlama amaçlı önlemler alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3036) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2004)

27.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, bir polis memuru hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3037) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2004)

28.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, antika silah sahiplerinin bürokraside karşılaştıkları sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3038) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2004)

29.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, taksi sürücülerinin eğitimlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3039) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2004)

30.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, Emekli Sandığı Yönetim Kurulunun teknik öğretmenlerle ilgili bir kararına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3040) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.2004)

31.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, bazı yabancı firmaların ve yerli ortaklarının vergi kaçırdıkları iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3041) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2004)

32.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, YÖK Yasa Tasarısının hazırlanma aşamasında Bakanlığın bilgisi dışında değişikliğe uğradığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3042) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

33.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, YÖK kanununun 35 inci maddesi kapsamı dışında doktora yapan araştırma görevlilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3043) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2004)

34.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, İstanbul ve Ankara’daki hastanelerde yoğun bakım yatak sayısı ve solunum cihazı sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3044) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2004)

35.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, yeni binasına taşınan Ankara Trafik Hastanesinin eski binada kalan personel ve tıbbi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3045) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2004)

36.- Muğla Milletvekili Gürol ERGİN’in, mazot için çiftçilere destekleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3046) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)

37.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, mısır ve soya fasulyesi ithalatı ile ithal ürünlerdeki bazı sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3047) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)

38.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Gürcistan ile ticaretin geliştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3048) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)

39.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, işletmelerden istenen Sanayi Sicil Belgesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3049) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)

40.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, THY’nın kiraladığı uçaklara ve isim belirleme kriterlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3050) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)

41.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Muğla için turizm master planı olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3051) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2004)

42.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, TSE belgesi olmayan ürünlerin denetimine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3052) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2004)

43.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Halk Bankasından kredi kullanan bir firmaya ve bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3053) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2004)

44.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Hükümetin Kuzey Irak politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3054) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2004)

45.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, asgari ücrete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3055) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2004)

46.- Tunceli Milletvekili Hasan GÜYÜLDAR’ın, İstanbul’daki NATO zirvesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3056) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2004)

47.- Trabzon Milletvekili Şevket ARZ’ın, Trabzon’un bazı ilçelerinde yaşanan sel felaketine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3057) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2004)

48.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Gemlik-Kumla Caddesindeki bir binanın çökme tehlikesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3058) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2004)

49.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, Söke İŞ-KUR’un kapatılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3059) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2004)

50.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, SSK Etlik İhtisas Hastanesinden ayrılan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3060) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2004)

51.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, BOTAŞ’ın gaz kontrat devri ihalesini yapıp yapmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3061) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2004)

52.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, ihracatçı bir firmanın TETAŞ’a ait elektriği yasal anlaşma olmaksızın Kuzey Irak’a sattığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3062) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2004)

53.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER’in, Samsun-Terme-Emiryusuf Köyü jandarma karakolunun kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3063) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2004)

54.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, NATO toplantısı için alınan güvenlik önlemlerinin doğuracağı sonuçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3064) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2004)

55.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, fındıkla ilgili bazı sorunlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3065) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2004)

56.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, işletmelere verilen Sanayi Sicil Belgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3066) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2004)

57.- Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir mezuniyet yıllığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3067) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2004)

58.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, yurtdışındaki Türk firmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/3068) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2004)

59.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, 4616 sayılı Kanunla serbest bırakılan hükümlü ve tutuklulara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3069) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2004)

60.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Devlet İstatistik Enstitüsüne ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3070) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2004)

61.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, diplomatik gezilere katılan temsilcilere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3071) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2004)

62.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Türkiye’deki hastanelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3072) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2004)

63.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, bir proje çerçevesinde dağıtılan ineklere ve bazı iddialara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3073) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2004)

            64.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Devlet protokolünde kullanılan uçaklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3074) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004)

65.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, SİT alanı olan bir bölgeye askeri gazino olarak kullanılan binalar inşa edildiğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3075) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004)

66.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TAİ ve TUSAŞ’ın bir Amerikan şirketine ait hisseleri satın alacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3076) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004)

67.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Sivil Havacılık Kanununda değişiklik yapılmasıyla ilgili bir kanun teklifine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3077) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004)

68.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, bir yürütmenin durdurulması kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3078) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004)

69.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Yozgat’ın bazı ilçelerindeki adliyelerin kapatılma nedenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3079) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2004)

70.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Koruma Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3080) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2004)

71.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, TEDAŞ’ta çalışan bir teknisyenin görev yerinin değiştirilmesiyle ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3081) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004)

72.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, AKTAŞ Elektrik A.Ş. personelinin yasal haklarının verilmediği iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3082) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004)

73.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Boğaziçi İmar İdare Heyetinin çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3083) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004)

74.- Kırıkkale Milletvekili Halil TİRYAKİ’nin, Kırıkkale Valisi hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3084) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004)

75.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, basında yer alan bir konuşmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3085) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004)

76.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı firmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3086) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2004)

77.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Kemer arası yol çalışmalarının neden olduğu sorunlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3087) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2004)

78.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, tarihi eserlerin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3088) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004)

79.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, Bakanlığın bütçesine ve bütçe dışı gelirlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3089) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004)

80.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Hatay-Samandağ İlçesindeki öğrenci pansiyonu inşaatına ve Hatay İli yatırım programına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3090) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004)

81.- Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, Karaman İl Milli Eğitim Müdürünün bazı açıklamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3091) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004)

82.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, üniversite sınavı sonrası açıkta kalacak adaylara yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3092) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2004)

83.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN’ın, Giresun İli’nde öğretmenler  için düzenlenen bir kursta dağıtılan kitaplara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3093) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2004)

84.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, hayvan üreticilerinin Et Teşvik Piriminden yararlanması şartlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3094) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004)

85.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in,  hazır gıdalarda kullanılan katkı maddelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3095) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2004)

86.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Yozgat’ta şiddetli dolu nedeniyle zarar gören çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3096) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2004)

87.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA’nın, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3097) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2004)

88.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana’dan bazı illere direkt uçak seferlerinin yeniden başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3098) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2004)

89.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Kemer arası yol çalışmalarının neden olduğu sorunlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3099) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2004)

90.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, oğlunun yaptığı ithalatla ilgili bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3100) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004)

91.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan mevsimlik işçilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3101) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004)

92.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, tarihi eser kaçakçılığını önlemek için alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/3102) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004)

93.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, organ nakli konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3103) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2004)

94.- Kars Milletvekili Selami YİĞİT’in, Halk Bankasının esnaf ve sanatkarların borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda bir çalışması olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3104) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2004)

95.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, bazı ilçelerde adliye teşkilatının kaldırılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3105) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2004)

96.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, 5195 sayılı Kanunun uygulamada doğurduğu sorunlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3106) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2004)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Trabzon Milletvekili  M. Akif HAMZAÇEBİ ve 22 Milletvekilinin, don olayının yarattığı zararın ekonomik boyutlarının araştırılarak fındık üreticilerinin sorunlarının çözümlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2004)

2.- Ankara Milletvekili  Yakup KEPENEK ve 19 Milletvekilinin, kadınların işgücüne katılımının önündeki engellerin ve olumsuzlukların saptanarak katılımın ve üretkenliğin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2004)