Dönem : 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 164

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

07 Temmuz 2004  Çarşamba

 

 

Yazılı Soru Önergesi

 

 

1.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Sayıştay’daki boş üyeliklere ve seçim sürecine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2826) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.6 2004)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Bursa Milletvekili  Şerif BİRİNÇ  ve 27 Milletvekilinin, Susurluk ve Nilüfer çaylarındaki kirliliğin nedenlerinin ve sorumlularının araştırılarak zararlı ve tehlikeli atıklardan arındırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/205) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2004)