Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 163

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 6 Temmuz 2004

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, bazı vakıfların kuruluş amaçları dışında faaliyet yaptıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) sözlü soru önergesi (6/1181) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Isparta karayolu üzerine kurulacak “Dünya Ormanı” projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1182) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)

3.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, Muğla-Fethiye’de çevre kirliliğine neden olan batık bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1183) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)

4.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Korkuteli İlçesinin sulama suyu sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1184) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

5.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1185) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.2004)

6.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, SSK’nın açmış olduğu bir ihaleye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1186) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.2004)

7.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, özürlü memur alımı sınavına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1187) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.2004)

8.- Balıkesir Milletvekili Orhan SÜR’ün, Halk Bankasından kredi kullanan bir firmaya ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) sözlü soru önergesi (6/1188) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.2004)

9.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, ilaç sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.2004)

10.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, Bandırma sahil bandı ve balıkçı barınağı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)

 

                                                        Yazılı Soru Önergeleri

 

1- Kırklareli Milletvekili Mehmet S.KESİMOĞLU’nun, T.B.M.M.’de Akıllı Kart uygulamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2641) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.5.2004)

2- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, araştırma komisyonlarının önerilerinin uygulanmasına ve geçici komisyonların çalışma esaslarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2771) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.6 2004)

3- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Meclis Araştırma Komisyonunda görevlendirilen bir kamu görevlisine  ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2844) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.6 2004)

4.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Fas-Türkiye ilişkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2921) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

5.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Tekirova Belediye Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2922) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

6.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, elma ve patates ihracatındaki teşvik uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2923) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

7.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, bir vatandaşın Romanya Gümrük Kapısında karşılaştığı haksızlığa ve konsolosluğun tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2924) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

8.- Hatay Milletvekili İnal BATU’nun, AB üyesi bazı ülkelerin Türk vatandaşlarına vize alımında çıkardıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2925) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

9.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, G-8 zirvesine katılan Başbakanın üst düzeyde karşılanmadığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2926) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

10.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bakanlıkta çalışan arkeolog sayısına ve ek göstergelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2927) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

11.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Zeugma mozaiklerinin taşınması sırasında zarar gördüğü iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2928) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)

12.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, turistlerin alışverişlerinin seyahat acentalarınca yönlendirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi(7/2929) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)

13.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Kırklareli’ne cezaevi yapımı ve bir tarihi eserin cezaevine dönüştürüleceği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2930) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

14.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Harmancık İlçesinin adli merkez olarak Kütahya-Tavşanlı’ya bağlanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2931) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

15.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Suriye gezisine ve bu geziye bir yargıcın katılıp katılmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2932) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.2004)

16.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Balda Destekleme Projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2933) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

17.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya Tarım İl Müdürlüğüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2934) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

18.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, zeytin ve zeytinyağı sektörünün sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2935) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)

19.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, İshakpaşa Sarayının onarım çalışmalarına yönelik bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/2936) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

20.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, ulusal televizyon kanallarının yayın ağına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/2937) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

21.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA’nın, Tarişbank borçlusu çiftçilere ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2938) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

22.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, sokak çocuklarının sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/2939) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

23.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, saç ithalatındaki haksız rekabet iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/2940) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

24.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bölünmüş yol projesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2941) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

25.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, KAR Programında görevli personelin mesai ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2942) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

26.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Muğla-Dalaman-Akköprü Baraj inşaatı ve kamulaştırma çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2943) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.6.2004)

27.- Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, eğitim uçuşu yaparken düşen askeri uçaklara ve bazı iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2944) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.2004)

28.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, Türkiye Kızılay Derneğindeki bazı görev değişikliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2946) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

29.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, makam araçlarına ve giderlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2947) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

30.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, kapatılan bankaların ve özelleştirilen kurumların personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2948) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

31.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Safranbolu’nun tarihi dokusunun korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2949) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

32.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, mesaiye gelmeden maaş aldığı iddia edilen kamu personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2950) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

33.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Boston’a düzenlenen seyahatin resmi olup olmadığına ve masrafına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2951) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

34.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Marmara Bölgesinde olası bir deprem için alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2952) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

35.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Kemer duble yol inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2953) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

36.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Kamu İhale Kanununun kapsamına ve bu konuda yeni bir düzenleme ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2954) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.6.2004)

37.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Haberleşme Yüksek Kurulunun toplanamamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2955) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.6.2004)

38.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya’da yapılması planlanan bir toplantının başka bir şehre alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2956) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.2004)

39.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, 4916 sayılı Yasanın uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2957) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.2004)

40.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’NUN, ABD’ye yapılan seyahate ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2958) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.2004)

41.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, Et ve Balık Kurumunun özelleştirilme çalışmaları ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2959) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)

42.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Koruma Müdürü ile bir polis memuru hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2960) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2004)

43.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, tarımsal üretimin sevkinde bürokratik işlemlerin azaltılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2961) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2004)

44.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, İstanbul’da yapılacak olan uluslararası toplantılar için doğal afetlere karşı önlem alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2962) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2004)

45.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Tuz Gölü ile ilgili Meclis Araştırması Raporunda yer alan bazı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2963) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2004)

46.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, TMSF’nin el koyduğu bir grubun yayın organlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2964) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004)

47.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, ana muhalefet partisi liderine tazminat davası açan ilk ve son Başbakanın kim olduğuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2965) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

48.- Trabzon Milletvekili Şevket ARZ’ın, Trabzon’a bağlı bazı ilçe adliyelerinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2966) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)

49.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Aksaray-Ankara arasındaki bölünmüş yolun ihale, keşif artışı ve maliyetine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2967) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

50.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-İnegöl-Kurşunlu içmesuyu projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2968) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)

51.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İli Büyükorhan-Harmancık karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2969) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)

52.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, G-8 zirvesine katılan Başbakanın üst düzeyde karşılanmadığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2970) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

53.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, G-8 zirvesine katılan Başbakanın üst düzeyde karşılanmadığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2971) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.6.2004)

54.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, bazı TRT çalışanlarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/2972) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.2004)

55.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, iki TRT çalışanı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/2973) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)

56.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, BAĞ-KUR’un esnaf ve sanatkarlarla, tarım sigortalılarından prim alacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2974) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.6.2004)

57.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, SSK ve BAĞ-KUR primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2975) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.6.2004)

58.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün personel ihtiyacına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2976) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)

59.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, Ergani Çimento Fabrikasının bacalarına filtre takılmamasının nedenlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2977) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2004)

60.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Kıyıköy ya da İğneada’dan Saros Körfezine döşenmesi planlanan petrol boru hattına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2978) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

61.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Çakıt suyunun ıslah çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2979) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2004)

62.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, İshakpaşa Sarayının onarım çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2980) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

63.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, kapalı tutulan müzelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2981) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

64.- İstanbul Milletvekili İrfan GÜNDÜZ’ün, Devlet Tiyatrolarında yapılan bazı uygulamalarla Devletin zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2982) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.2004)

65.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Büyükorhan-Derecik Köyünde bazilika kalıntıları bulunan arazilerin kamulaştırılıp kamulaştırılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2983) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)

66.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Büyükorhan-Derecik Köyündeki bazilika kalıntıları bekçisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2984) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)

67.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, Meclis Lojmanlarının satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2985) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

68.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TÜRK TELEKOM’a ait gayrimenkullere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2986) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

69.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Selçuklu-Aşağıpınarbaşı köyünde bulunan bir hazine arazisinin belediyeye tahsisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2987) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

70.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, kamu bankalarının özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2988) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

71.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vergi barışından yararlanan kamu kuruluşlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2989) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.6.2004)

72.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan Tekel Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğünün bina ve personel ihtiyacına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2990) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)

73.- Edirne Milletvekili Nejat GENCAN’ın, ilköğretimde başarı ve eğitim kalitesinin arttırılması ile Edirne’de Anadolu ve Fen Lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2991) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

74.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Din Bilgisi ve Ahlak Derslerine giren bir öğretmenin ifadelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2992) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

75.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, Emekli Sandığı Yönetim Kurulunun teknik öğretmenlere fiili hizmet zammı verilmesine son verilmesine dair kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2993) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.2004)

76.- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, öğrencilere Bakanlıkça dağıtılacak kitaplara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2994) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2004)

77.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, kredi borcunu ödemeyen üniversite mezunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2995) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004)

78.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, küçük sanayicilerin aldığı “Kapasite Raporu” işlemlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2996) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)

79.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, hipermarketlerin küçük esnafın satışları üzerindeki etkilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2997) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004)

80.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, TCDD demiryolu bakım onarım ihalesini kazanan firmaya ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2998) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

81.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, ADSL hizmetine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2999) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

82.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, demiryolu projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3000) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.6.2004)

83.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, DHMİ’ye bağlı havaalanlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3001) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.6.2004)

84.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, mobil telefon işletmecilerinin Hazineye olan borçlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3002) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2004)

85.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, psiko-somatik düzenleyici bazı ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3003) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

86.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, üzüm üreticilerinin Tarişbank’a olan borçlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3004) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

87.- Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY’ın, Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3005) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.2004)

88.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, Yalova Sivil Savunma Müdürlüğünün personel ve araç ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3006) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)

89.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, ithal edilen palm yağı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3007) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)

90.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Süper Lig kulüplerinin yıllık hasılatlarına ve ödedikleri vergilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/3008) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2004)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in Sivas katliamı sanıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2312)

2- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in Bursa–Ray Projesine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2443)

3- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in büyükşehir belediyelerinin kullandıkları kredilere ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2512)

4- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun Çanakkale Şehitleri Abidesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2569)

5- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun Çanakkale Şehitliği’nin bakımına  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2575)

6- Tekirdağ Milletvekili Kemal Nuri SOYGUN’un 2003 yılı dış Ticaret Açığına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2591)

7- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in Kamu Bankalarının İstihdam Dışı Kalan Personeline ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2592)

8.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Adanalı sanayicilerin teşviklerden yararlandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2617)

9.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, ASKİ’nin bir ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2619)

10.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Adana İlinin yatırım ve istihdam teşviki kanunu kapsamının dışında tutulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2620)

11.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, KKTC ile ilgili Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantısına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2622)

12.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIǒın, Başkonsolosluk hizmetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2623)

13.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, iç ve dış borçlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2637)

14.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, kamu bankalarının özelleştirilmesi ile ilgili danışman firmalarla anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2647)

15.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Halk Bankasının ve Ziraat Bankasının takipteki alacaklarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2648)

16.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Arpaçay ve Susuz ovalarının sulama projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2653)

17.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Ankara’da meydana gelen bir mahalle kavgasıyla ilgili gelişmelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2656)

18.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, bazı polis karakollarında şiddet uygulandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2658)

19.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ücretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2683)

20- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, Türkiye’de işkence merkezleri olduğu iddiasına ve Türkiye’nin Irak politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2684) 

21.- Edirne Milletvekili Necdet BUDAK’ın, İğne Ada-Saros arasında yapılması planlanan boru hattı projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2692)

22.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, teknik öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2700)

23.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz ders kitabı dağıtılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2702)

24.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, özel bir televizyonda yayınlanan ayin törenine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2715)

25.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, ders kitaplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2720)