Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No:  16

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

24 Ekim 2003 Cuma

 

 

Tasarılar

 

1.- Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/690) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

2.- Petrol Piyasası Kanunu Tasarısı (1/691) (Adalet ve Plan ve Bütçe ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

3.- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Tasarısı (1/692) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2003)

 

 

Teklifler

 

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/188) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2003)

2.- Manisa Milletvekilleri Hasan Ören, Erdoğan Yetenç, Ufuk Özkan ile Nuri Çilingir’in; 4962 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/189) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2003)

 

Tezkereler

 

1.- Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/377) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2003)

2.- Düzce Milletvekili Fahri Çakır’ın  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/378) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2003)

3.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/379) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2003)  

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Sivas Milletvekili Nurettin Sözen’in, çeşitli kuruluşlara tahsis edilen arsa ve tesisler ile Baltalimanı Tesislerinin İstanbul Üniversitesine tahsisinin kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1369) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Çukurova Elektrik ve Kepez Şirketlerinin küçük hissedarlarının mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1370) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Elektro Metalurji A.Ş.’ye ait Göcek’teki bir arazinin TEKEL’e devredilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1371) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2003)

4.- Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir’in, 2001-2002 sezonunda oynanan bir futbol maçının hakeminin bazı iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/1372) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2003)

5.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Abdullah Öcalan ile ilgili bazı konulara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1373) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2003)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Kayseri Milletvekili Muharrem Eskiyapan’ın, Yamula Barajı Projesi kapsamında su altında kalacak karayollarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/925)

2.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek’in, 1992 yılındaki Sivas olayları anısına müze ve etkinlik yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/939)

3.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt’un, bir Türk futbolcusunun taltifine ve ülkemizin tanıtımında değerlendirilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/944)