Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 159

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 30 Haziran 2004 Çarşamba

 

Rapor

 

            1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik’in; Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi İle Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım’ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/300, 2/3002) (S. Sayısı: 620) (Dağıtma tarihi: 29.6.2004) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI ve 49 Milletvekilinin, orta ve yükseköğrenimin sorunları ile üniversite sınavlarına girişte yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2004)