Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 157

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 28 Haziran 2004 Pazartesi

 

Raporlar

 

            1.- Belediyeler Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum, İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/766) (S. Sayısı: 616) (Dağıtma tarihi: 25.6.2004) (GÜNDEME)

 

            2.- Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/803) (S. Sayısı: 617) (Dağıtma tarihi: 28.6.2004) (GÜNDEME)