Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 156

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 25 Haziran 2004 Cuma

 

Tasarılar

 

            1.- Ölüm Cezasının Kaldırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/831) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004)

            2.- Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/832) (Plan ve Bütçe ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2004)

 

Raporlar

 

            1.- Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/817) (S. Sayısı: 614) (Dağıtma tarihi: 25.6.2004) (GÜNDEME)

            2.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’in; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/249) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi: 25.6.2004) (GÜNDEME)

 

 

Genel Görüşme Önergesi

 

            1.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT ve 22 Milletvekilinin, tarımsal destekleme politikalarının amaç ve ilkeleri ile tarımsal sorunların tespit edilmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ ve 22 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirlenmenin sebeplerinin ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/200) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2004)