Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 155

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 24 Haziran 2004 Perşembe

 

Teklif

 

            1.- Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Duru ve Mustafa Elitaş’ın; Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/304) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2004 )