Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 154

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 23 Haziran 2004 Çarşamba

 

 

Tasarı

 

1.- Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/830) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2004)

 

 

Raporlar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Yönetim Kurulu Arasında Türkiye’de Bölgesel Çevre Merkezinin Kurulması ve Faaliyetleri Hakkında İkili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/792) (S. Sayısı: 612) (Dağıtma tarihi: 23.6.2004)

            2.- Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/828) (S. Sayısı: 613) (Dağıtma tarihi: 23.6.2004)