Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 152

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 18 Haziran 2004 Cuma

 

 

Raporlar

 

            1.- Yolsuzlukla Mücadele Kanunu Tasarısı İle İçişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/801) (S. Sayısı: 610) (Dağıtma tarihi: 18.6.2004) (GÜNDEME)

            2.- Endüstri Bölgeleri Kanununda  Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı İle Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/823) (S. Sayısı: 611) (Dağıtma tarihi: 18.6.2004) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, tarımsal desteğin artırılması için yapılacak çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2004)

2.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, İzmir Adliye Sarayı inşaatına ve Karşıyaka Adliye binasının taşınmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2004)

3.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, lokantacıların gıda ürünlerinin alımı ve satımında karşılaştıkları farklı KDV oranlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2004)

4.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, Bilecik’te üniversite kurulup kurulmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, özel bir firma tarafından hediye edildiği iddia edilen makam arabalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2897) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2004)

2.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir Meclis araştırması komisyonu raporunda tespit edilen bazı konulara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2898) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2004)

3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, kıyı bankacılığının yarattığı riskler konusunda Merkez Bankasının sorumluluğu olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2899) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2004)

4.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren yayınlanan ithalatta standartları belirleyen genelgelere ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/2900) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2004)

5.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, elma ve patatesin ihracat iadesinde Gümrük Çıkış Beyannamesi aranmadığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/2901) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2004)

6.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun bir mülkiye başmüfettişinin vali yardımcılığına atanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2902) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2004)

7.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIǒın, Malatya-Doğanşehir-Topraktepe Köyündeki ağaç kesimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2903) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2004)

8.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, yarım kalan yatırımlar nedeniyle Hazinenin uğradığı zarara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2904) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2004)

9.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, Irak’ta rehin tutulan bir vatandaşımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2905) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2004)

10.- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN’ın, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. ve 17. Bölge Müdürlüklerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2906) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2004)

11.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, çiftçilerin iklim koşullarından kaynaklanan sorunları ile soğan üreticilerinin mağduriyetine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2907) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2004)

12.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, BAĞ-KUR sigortalılarının prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2908) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2004)

13.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’da eğitim veren bir teknik lisenin ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2909) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2004)

14.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Yozgat-Saraykent Adliyesinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2910) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2004)

15.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Göksu Deltasına ÇED Raporu olmadığı iddia edilen bir tersane inşaına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2911) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2004)

16.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, bazı ilçe adliye teşkilatlarının kapatılacağı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2912) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2004)

17.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, İzmir’de bir gözaltına alma hadisesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2913) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2004)

18.- Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, Manavgat Irmağından yörenin sulama ve içme suyu ihtiyacının karşılanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2914) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2004)

19.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, duble yol yapımında keşif artışı yöntemiyle maliyetin yükseltildiği iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2915) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2004)

20.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, iki vakfın Denizli’deki etkinliklerine yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2916) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2004)

21.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Bor madenine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2917) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2004)

22.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Devlet Hastanelerinin MR cihazı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2918) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2004)

23.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, meyve ve sebzelerde hormon ve tarım ilacı kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2919) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2004)

24.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’ye devredilen Star Televizyonunun mali durumu ve yayın politikasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2920) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2004)