Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 151

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

17 Haziran 2004 Perşembe

 

Teklifler

 

1.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 35 Milletvekilinin; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/299) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2004)

2.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik’in; Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/300) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Adıyaman Milletvekili Şevket GÜRSOY’un, Adıyaman isminin THY uçaklarından birine verilip verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1168) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

2.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, Ergani Barajı yapım çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

3.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, Balıkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki kamuya ait bir arazide yapılan tersaneye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

4.- Hatay Milletvekili Abdulaziz YAZAR’ın, İskenderun Körfezinde demirli bulunan tehlikeli madde yüklü bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

5.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, Ulaştırma Bakanlığında bir müsteşar yardımcısı ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

6.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, elma ve patates ihracatında uygulanan teşvik primine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) sözlü soru önergesi (6/1173) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

7.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, Balıkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki hazineye ait bir arazinin kiraya verilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1174) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

8.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN’ın, GAP Kalkınma İdaresi Teşkilatının yatırımlarına ve görev süresine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2004)

9.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN’ın, eczacı yardımcılarının mesleki eğitimlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1176) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Meclis Araştırması Komisyonunda görevlendirilen bir kamu görevlisine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2844) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2004)

2.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, yabancı sermayenin ülkemize girişini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2845) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2004)

3.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM’ın, SSK Sağlık İşleri Genel Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2846) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

4.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, İstanbul’a 3 üncü köprü yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2847) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

5.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’da bir siyasi parti yöneticisi, milletvekili ve ilde görevli bürokratların katılımıyla yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2848) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir Meclis Araştırması Komisyonu Raporunda yer alan Merkez Bankası ile ilgili bazı konulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2849) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2004)

7.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir Meclis Araştırması Komisyonu Raporunda yer alan TMSF ve BDDK ile ilgili bazı konulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2850) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2004)

8.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’nin bilanço değerlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2851) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2004)

9.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir Meclis Araştırması Komisyonu Raporunda yer alan bazı konulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2852) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2004)

10.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir Meclis Araştırması Komisyonu Raporunda yer adli sistemin işleyişi ve yolsuzluklarla ilgili bazı konulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2853) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2004)

11.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir Meclis Araştırması Komisyonu Raporunda yer alan bazı konulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2854) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2004)

12.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, akaryakıt kaçakçılığına karıştığı iddia edilen bir şirkete ve bürokratlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2855) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2004)

13.- Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Samsun-Çarşamba’daki bazı özel dersanelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2856) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2004)

14.- Kırıkkale Milletvekili Halil TİRYAKİ’nin yurtdışında katıldığı bir konferansa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2857) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2004)

15.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına ve bu konuda açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2858) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

16.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir Bölge İdare Mahkemesi Başkanının yurtdışı gezilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2859) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

17.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, SSK’ya ait gayrımenkullere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2860) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2004)

18.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, üniversite mezunlarının istihdamına ve beyin göçünün önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2861) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2004)

19.- Kırıkkale Milletvekili Halil TİRYAKİ’nin, ülkemizde çalışan yabancılara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2862) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2004)

20.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, bir gümrük müsteşar yardımcısıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/2863) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

21.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, elma ve patates ihracatında uygulanan teşvik primine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/2864) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

22.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, kaçakçılığa ve gümrük çalışanlarına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/2865) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2004)

23.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, Ergani Barajı yapım çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2866) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

24.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Alanya’daki bir taşocağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2867) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

25.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, hakkında soruşturma açılan ve yargıya intikal ettirilen belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2868) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

26.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY’ın, siyasi tutuklu ve hükümlüler ile F Tipi Cezaevlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2869) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

27.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan peyzaj projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2870) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2004)

28.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2871) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2004)

29.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, yasadışı örgütlerle ilişkilerinden dolayı tutuklanan kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2872) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2004)

 30.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, barajlar nedeniyle sular altında kalan antik kentlerin kurtarılmasına yönelik çalışma ve projelerin olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2873) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2004)

31.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, küçük ilçe ve köylerde düzenlenen şenliklerin kültür turizmi açısından geniş kitlelere duyurulmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2874) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

32.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, İstanbul-Kurtköy’deki FORMULA-1 yarış pistine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2875) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2004)

33.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, şans oyunları makinelerinin rulo kağıt stoklarının bittiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2876) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

34.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesi ihalesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2877) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

 35.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, ithal ilaçların satış fiyatlarında döviz kurundan kaynaklanan değişmelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2878) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2004)

36.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Karadeniz Bölgesinde kanser vakalarının artış nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2879) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2004)

37.- Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Anayasa Mahkemesinin bir iptal kararı nedeniyle yasal düzenlemenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2880) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2004)

38.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, ithal ilaçlarda yapılan fiyat indirimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2881) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2004)

39.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, bazı üst düzey bürokratların başka görevler de aldıkları iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2882) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2004)

40.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, 57 nci ve 59 uncu Hükümetler döneminde yapılan bazı atama ve görevlendirmelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2883) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2004)

41.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, balık üretici kooperatiflerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2884) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

42.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Çukurova’da doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2885) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

43.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Iğdır Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2886) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2004)

44.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIǒın, Malatya Havaalanının uluslararası uçuşa açılıp açılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2887) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

45.- Çankırı Milletvekili Hikmet ÖZDEMİR’in, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosundaki personel açığı ve bazı sorunlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/2888) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2004)

46.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki bazı okul binalarının depreme dayanıklı hale getirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2889) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

47.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, IMF ile birlikte yürütülen ekonomik programa ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2890) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

48.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, nitelik bakımından orman vasfının kaybedilmesinin ölçütlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2891) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

49.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün idari ve teknik personel ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2892) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

50.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, İstanbul-Kurtköy’deki FORMULA-1 yarış pistine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/2893) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2004)

51.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bazı bankaların TMSF’ye devredilmesiyle ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2894) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2004)

52.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Kuzey Irak’ta rehin alınan bir vatandaşımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2895) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2004)