Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No:  15

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

23 Ekim 2003 Perşembe

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, T.C. Emekli Sandığı Kanununun 44 üncü maddesinin uzman çavuşlara uygulanmasındaki soruna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1360) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2003)

2.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, yükseköğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1361) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2003)

3.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, İskenderun ve çevresinin demiryolundan daha fazla yararlanabilmesi için bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1362) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2003)

4.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, Baltalimanı Tesislerinin İstanbul Üniversitesine tahsisinin kaldırılması kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1363) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2003)

5.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, İstanbul’da milli emlak niteliğinde olan arsa ve binalardan faydalanan vakıf ve cemiyetlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1364) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2003)

 6.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, tarım danışmanı olarak istihdam edilecek personele ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1365) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2003)

7.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Bakanlık amblemiyle ilgili ihaleye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1366) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2003)

8.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, milletvekillerinin çalışma odalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1367) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2003)

9.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Ergene Nehrindeki Kirliliğin ve Çevreye Etkilerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Raporundaki önerilerin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1368) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2003)