Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 149

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

15 Haziran 2004 Salı

 

Tasarılar

 

            1.- Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/825) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti İle Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/826) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2004)

 

Teklifler

 

            1.- İzmir Milletvekilleri Bülent Baratalı ve Türkan Miçoğulları’nın; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/297) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2004)

            2.-  İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in; Her yıl Eylül Ayının İlk Pazar Gününün Muhtarlar Günü Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/298) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2004)

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi MAHÇİÇEK ve 20 Milletvekilinin, Avrupa Birliği uyum sürecinde esnaf ve sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2004)

 

                       Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Irak’tan Türkiye’ye kimyasal atıklı silahların taşındığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2534)

2.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının açıklamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2536)

3.- İstanbul Milletvekili Bülent TANLA’nın, ekonomideki gelişmelere ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2543)

4.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, ülkemizin yurt dışı tanıtımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2552)

5.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Yükseköğretim Yasa Tasarısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2561)

6.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Demirtaş çim kayağı pistine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/2563)