Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 148

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

14 Haziran 2004 Pazartesi

 

Tezkere

            1.-  Konya Milletvekilleri Hasan Angı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve Muharrem Candan’ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/584) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.6.2004)

Raporlar

 

            1.- Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/824) (S. Sayısı: 582) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) (GÜNDEME)

            2.- İl Özel İdareleri Kanunu Tasarısı ile İçişleri; Avrupa Birliği Uyum ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/767) (S. Sayısı: 583) (Dağıtma tarihi: 14.6.2004) (GÜNDEME)

3.- Ordu Milletvekili Enver Yılmaz ile Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek’in; Orman Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi İle Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 3 Milletvekilinin; Orman Kanununun Ek 8 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/284, 2/290)  (S. Sayısı: 584) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) (GÜNDEME)