Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 147

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

11 Haziran 2004 Cuma

 

Raporlar

 

            1.- Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/815) (S. Sayısı: 579) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) (GÜNDEME)

            2.- Antalya Milletvekili Osman Özcan ve 10 Milletvekilinin; Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/112) (S. Sayısı: 580) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) (GÜNDEME)

            3.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair  İçtüzük Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/243) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Mehmet DÜLGER’in, tarihi eserlerin restorasyonu ihalelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2004)

2.- Antalya Milletvekili Mehmet DÜLGER’in, Tekirdağ-Silivri sahilinde yer alan fabrikaların çevreye verdiği zararlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1166) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2004)

3.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN’ın, Manisa-Turgutlu İlçesindeki tuğla kiremit fabrikalarının toz kömürü ihtiyaçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1167) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2004)

 

                                               Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Sayıştay’daki boş üyeliklere ve seçim sürecine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2826) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2004)

2.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Bandırma’ya nakledilen Alsancak Sigara Fabrikası işçilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2827) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2004)

3.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, patates ve elma ihracatında teşvik uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2828) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2004)

4.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, SSK’nın sözleşme yaptığı özel hastanelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2829) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2004)

5.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, SSK ve BAĞ-KUR’lu hastaların ilaç bedellerinin düzenli ödenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2830) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2004)

6.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Katma Değer Vergisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2831) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2004)

7.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, ABD ile karşılıklı uygulanan gümrük vergisi oranına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2832) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2004)

8.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, patates ve elma ihracatında teşvik uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2833) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2004)

9.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun, elma ve patates ihracatını teşvik tebliğlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2834) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2004)

10.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Sağlıkta Dönüşüm Projesi uygulamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2835) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2004)

11.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, atama jürilerinde branş dışı görevlendirmelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2836) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2004)

12.- Van Milletvekili Maliki Ejder ARVAS’ın, hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2837) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2004)

13.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, buğday üretimindeki kalite sınıflandırmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2838) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2004)

14.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, İsrail’le olan diplomatik ve ticari ilişkilerimize ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2839) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2004)

15.- Trabzon Milletvekili Asım AYKAN’ın, THY’nın, fiyat tarifesine ve 2003 yılı kar-zarar durumuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2840) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2004)

16.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, nöbetçi eczacıların güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2841) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2004)

17.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, bölünmüş yol çalışmalarına ve Çanakkale’nin kapsama dahil olup olmadığına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2842) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2004)

18.- Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, Alanya İlçesindeki Akdağ-Hanay yaylasının yaz ve kış turizmine kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2843) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2004)