Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 146

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 9 Haziran 2004 Çarşamba

 

Tasarılar

 

1.- Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/823) (Plan ve Bütçe ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2004)

2.- Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/824) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2004)

 

 

Teklif

 

1.- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın; İstanbul Ulaşım İdaresi Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/296) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2004)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN ve 21 Milletvekilinin, oto tamirciliği ile uğraşan küçük esnaf ve sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2004)

2.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU ve 20 Milletvekilinin, Türk Hava Yollarında son günlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/196) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2004)