Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 145

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 8 Haziran 2004 Salı

 

Raporlar

 

1.- Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/807) (S. Sayısı: 508) (Dağıtma tarihi: 7.6.2004) (GÜNDEME)

2.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 3 Milletvekilinin; Optisyenlik Hakkında Kanun Teklifi İle Gözlükçülük Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/294, 1/785) (S. Sayısı: 509) (Dağıtma tarihi: 7.6.2004) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yurtlara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) sözlü soru önergesi (6/1160) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004)

2.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN’in, TÜRK TELEKOM A.Ş.’nin özelleştirilmesinin sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1161) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004)

3.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, bazı ilçelerdeki Adalet Teşkilatının kaldırılması çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1162) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004)

4.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, SSK emeklilerinin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1163) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004)

5.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, TRT İstanbul Radyosu binasındaki çalışanların sorgulandığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) sözlü soru önergesi (6/1164) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004)

 

                                                Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in ARİA ve AYCELL’in birleşmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2772) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

2.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Çanakkale Savaşının ve tarihi değerlerimizin bir eğitim aracı olarak kullanılmasının düşünülüp düşünülmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2773) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

3.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Kıbrıs’ta el değiştiren arazilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2774) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

4.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Türkiye’deki üst kurullara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi  (7/2775) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2004)

5.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, balıkçılarımızın sorunlarına ve bazı balık türlerinin tükenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2776) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

6.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Sırp asıllı bir şarkıcının bir beyanatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2777) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

7.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, bir yabancı parlamenterin Türkiye’de cezaevi ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2778) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

8.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Eurovision Şarkı Yarışmasına ve katılımcı bir ülkeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2779) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

9.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, Eti Gümüş A.Ş.’nin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2780) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

10.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, köy ve mahalle muhtarlarının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2781) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2004)

11.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indirim miktarının azaltılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2782) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2004)

12.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, 1999 yılında yapılan ve 2004 yılında yapılacak KPSS sınavlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2783) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004)

13.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, İstanbul-Boğaziçinde köprü projesi çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2784) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004)

14.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İdare Mahkemesince iptal edilen Kocaeli-Körfez Belediye Meclisinin bir kararına ve dosyanın sonuçlandırılamamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2785) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

15.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, mahkumların topluma kazandırılma uygulamalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2786) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

16.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bazı ilçelerden adliye hizmetlerinin nakledileceği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2787) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2004)

17.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, doğal göllerin kurutulmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2788) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

18.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki harita ve kadastro mühendislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2789) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004)

19.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF Başkanının bir demecine ve batık bankaların borcuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2790) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

20.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir Meclis Araştırması Komisyonunun raporunda yer alan öneriyle ilgili işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2791) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004)

21.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Adana’da iki spor kulübüne tahsisli arsaların işletme hakkının iptaline ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2792) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

22.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Ankara-Beypazarı Sultan Alaaddin Camii’nin, restorasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/2793) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2004)

23.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Yeşil Türbeye onarım ödeneği ayrılıp ayrılmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/2794) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004)

24.- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN’ın, Siirt Belediye Başkan Yardımcılığına atama yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2795) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

25.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Almanya’da faaliyet gösteren yasadışı bir örgüt yöneticisinin Türkiye’ye iadesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2796) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

26.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazlara ve İstanbul Deprem Master Planına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2797) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004)

27.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN’ın, Truva antik kentine ve turizm potansiyeline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2798) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

28.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, bazı turistik otellerde uygulandığı iddia edilen telefon ücret tarifesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2799) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

29.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Klasik Batı Müziği ve Klasik Türk Müziğinin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2800) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

30.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Truva isimli film vesilesiyle Türkiye’nin tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2801) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

31.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Eurovision Şarkı Yarışması ile ülke tanıtımında izlenen politikaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2802) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

32.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Zeugma Antik Kenti kurtarma çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2803) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

33.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Kaleiçindeki tarihi Kesik Minare’nin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2804) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2004)

34.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Yeşil Türbe’nin restorasyon çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2805) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004)

35.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Sümerbank Bakırköy İşletmesinin özelleştirme çalışmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2806) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

36.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, son beş yıl içinde ülkemizde elektrik, yanıcı gazlar ve akaryakıttan tahsil edilen vergi gelirine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2807) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

37.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, ekonomik ömrünü tamamlamış ticari taksilerin yenilenmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2808) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2004)

38.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, cep telefonu kullananlardan tahsil edilen vergi ve harç oranına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2809) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2004)

39.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, lise din kitaplarında Alevilik kültürünün yer almama nedenine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2810) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004)

40.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Adana Fen Lisesinin personel ve ek bina ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2811) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004)

41.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Atama Nakil Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2812) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

42.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, ithal ilaç fiyatlarının döviz kuruna göre ayarlanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2813) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

43.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, eğitim hastanelerinde çeşitli kadrolar için açılacak sınavla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2814) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004)

44.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Et ve Balık Kurumuna ve hayvancılığın korunmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2815) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

45.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, tarım kredi kooperatiflerine plasman aktarımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2816) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004)

46.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, kivi ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2817) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004)

47.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Atatürk Orman Çiftliğine ait arazilerin kullanımına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2818) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

48.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan sınavla ilgili soru kitapçıklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2819) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

49.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, iş adamlarımızın yurtdışında karşılaştıkları zorlukların giderilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/2820) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

50.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, ülkemizin Eurovision Şarkı Yarışmasında İngilizce bir şarkı ile temsiline ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/2821) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

51.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR’ın, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2822) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2004)

52.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, emeklilerin tüketici fiyat endeksinden kaynaklanan maaş kayıplarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2823) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2004)

53.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlinin afet kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2824) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004)

54.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Türkiye’deki havayolu taşımacılığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2825) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- İstanbul Milletvekili Azmi ATEŞ ve 93 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının bütün boyutlarıyla araştırılarak benzer olayların tekrarlanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2004)

 

  Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, Türkiye Kızılay Derneğine yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2448)

2.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, yazılı basında yayımlanan bir ilana ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2459)

3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, akaryakıt dağıtıcılarına verilen zamma ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2462)

4.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, Ziraat Bankası yönetimine atanan bir kişiye ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2464)

5.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Selçuklu’daki Zümrüt Apartmanı faciasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2470)

6.- .- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir gazetede yer alan BDDK ile ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2482)

7.- Kilis Milletvekili  Veli KAYA’nın, kaybolan iki Türk vatandaşına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2484)

8.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Eve Dönüş Yasasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2486)

9.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, 17 Ağustos depremi sonrası kurulan yerleşim yerlerinin idari statü belirsizliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2487)

10.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Mamak Belediyesinin SSK’ya olan borcuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2488)

11.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY’ın, Gazi Üniversitesi Rektörünün düzenlediği bir akşam yemeğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2491)

12.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Gazi Üniversitesinin öğretim üyelerini yurt dışına gönderme projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2493)

13.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, belediyeler ve bunlara bağlı şirketlerde çalışan işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2497)

14.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İstanbul İlindeki kaçak yapılaşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2499)

15.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, serbest bölgelerde ticaret yapan firmaların vergi muafiyetlerinin kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2500)

16.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, Adana’ya doğalgazın ne zaman getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2507)

17.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, bir grup geçici işçinin sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2511)

18.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Mali Eylem Çalışma Grubuna yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2527)