Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 143

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 4 Haziran 2004 Cuma

 

 

Tasarı

 

            1.- Tohumculuk Kanunu Tasarısı (1/822) (Adalet; Plan ve Bütçe ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2004)

 

Tezkere

 

            1.- Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/579) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1130) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004)

2.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1131) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004)

3.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004)

4.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1133) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004)

5.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1134) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004)

6.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1135) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004)

7.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004)

8.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004)

9.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004)

10.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004)

11.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004)

12.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) sözlü soru önergesi (6/1141) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004)

13.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) sözlü soru önergesi (6/1142) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004)

14.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) sözlü soru önergesi (6/1143) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004)

15.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) sözlü soru önergesi (6/1144) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004)

16.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) sözlü soru önergesi (6/1145) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004)

17.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Denizli’ye gelen turistlere ve turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1146) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004)

18.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, ülkemizin ve Denizli’nin orman miktarına ve erozyona karşı alınacak tedbirlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004)

19.- Diyarbakır Milletvekili Cavit TORUN’un, Türkiye Barolar Birliğinin gazetelere verdiği bir ilana ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1148) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004)

20.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Kamu İktisadi Kuruluşlarının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2004)

21.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Manisa-Salihli İlçesindeki tarihi bölgenin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2004)

22.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin soruşturmasında görev yapmış bir mülkiye başmüfettişinin görevinden alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

23.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, İstanbul Arkeoloji Müzesinin Truva bölümüne ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1152) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

24.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, müzelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1153) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

25.- Adıyaman Milletvekili Şevket GÜRSOY’un, TPAO’da iş akdi feshedilenlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

26.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, Bilecik’te gerçekleştirilen bir projeye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

27.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Elazığ İlinin TOKİ projeleri kapsamına alınmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

28.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Elazığ İlinin doğalgaz lisansı ihalesine çıkacak iller kapsamına alınmamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

29.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Elazığ İline yapılan uçak seferlerinin iptaline ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1158) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

30.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Çamlıdere Barajı civarında bulunan orman fosil kalıntılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004)

 

                                                       Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, Susurluk olayına adı karışanların yurt dışına kaçışlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2730) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004)

2.- Trabzon Milletvekili Mehmet Akif HAMZAÇEBİ’nin, Doğu Karadeniz Bölgesinde meydana gelen don olayına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2731) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2004)

3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İstanbul İlindeki bazı büyük projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2732) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2004)

4.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN’ın, bir KHK’nın uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2733) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

5.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Güneydoğu Anadolu Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2734) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

6.- Muğla Milletvekili Gürol ERGİN’in, yabancılar tarafından satın alınan arazilere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2735) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2004)

7.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, Sinop-Boyabat yolu inşaatı için kamulaştırılan arazilere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi  (7/2736) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2004)

8.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Karayolları Genel Müdürlüğündeki atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2737) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

9.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Çamlıdere Barajı civarında bulunan fosil kalıntılarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2738) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2004)

10.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR’ın, Trakya-Gala Gölünün korunmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2739) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2004)

11.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR’ın, Kırklareli civarındaki Longoz ormanlarının korunmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2740) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2004)

12.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, AB tarafından Türkiye ile ilgili hazırlanan Durum Belgesine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2741) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2004)

13.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Irak’taki Türkmenlere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2742) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2004)

14.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir Devlet eski bakanının, bazı açıklamalarına ve el konulan bankalar hakkında IMF’nin gönderdiği mektuplara ilişkin Devlet Bakanından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2743) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

15.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Salihli Organize Sanayi Bölgesi için gereken ek ödeneğe ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2744) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

16.- Antalya Milletvekili Atilla EMEK’in, yapımı planlanan golf alanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2745) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

17.- Hatay Milletvekili İnal BATU’nun, kapalı tutulan müze olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2746) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2004)

18.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, turizm amaçlı arazi tahsisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2747) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

19.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya Arkeoloji Müzesi ek bina inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2748) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

20.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, çiftçilerin kredi borçlarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2749) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2004)

21.- Trabzon Milletvekili Mehmet Akif HAMZAÇEBİ’nin, 2002-2003 yılları fındık birim fiyatlarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2750) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

22.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN’ın, Milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2751) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004)

23.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, hurda araç indiriminden mağdur olanlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2752) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2004)

24.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, hurda araca uygulanan ÖTV indiriminin düşürülmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2753) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

25.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, hurda araca uygulanan ÖTV indiriminin düşürülmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2754) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

26.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, hurda araçlardaki ÖTV indiriminin düşürülmesinin otomotiv sektöründeki etkilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2755) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

27.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’da Azizname 95 adlı bir tiyatro oyununun sahnelenmesine izin verilmediği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2756) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

28.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, İzmir-Foça-Atatürk Mahallesinde bir hayırsever vatandaşça yaptırılan ilkokula ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2757) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

29.- Erzurum Milletvekili Mustafa ILICALI’nın, İstanbul Üniversitesi santrali otomatik cevaplama sistemindeki mesaja ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2758) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

30.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Denizli İlinde yürütülen köy yolu ve içme suyu çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2759) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004)

31.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN’ın, Hazineye bağışlanan AOÇ arazisine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2760) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

32.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, hububat taban fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2761) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004)

33.- Edirne Milletvekili Necdet BUDAK’ın, kanserojen etkisi olan maddelerin kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2762) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2004)

34.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Çıldır’ın bazı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2763) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2004)

35.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, doğal afetlere karşı koruyucu çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2764) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

36.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2765) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

37.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Ankara Modern Çarşısı ile ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2766) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004)

38.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/2767) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004)

39.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Irak’taki savaş hurdalarının Türkiye’ye ithalinin denetimine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/2768) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

40.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Edirne-Suakacağı Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2769) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

41.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, ithal ilaç fiyatlarının indirilmesi amacıyla oluşturulan komisyona ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2770) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)