Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 142

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 3 Haziran 2004 Perşembe

 

 

Tezkere

 

1.- Vakıflar Genel Müdürlüğünün Sorumluluğundaki Tarihi Eserlerin Korunması Hakkında Sayıştay Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/578) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)