Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 140

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 1 Haziran 2004 Salı

 

Tasarılar

            1.- Türkiye İstatistik Kanunu Tasarısı (1/820) (Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2004)

            2.- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Tasarısı (1/821) (Adalet; Tarım, Orman ve Köyişleri ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2004)

 

Teklifler

            1.- Samsun Milletvekili Mustafa Çakır’ın; Muhtarların Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/293) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004)

            2.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 3 Milletvekilinin; Optisyenlik Hakkında Kanun Teklifi (2/294) (Adalet ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004)

            3.- Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut ve Yalova Milletvekili Şükrü Önder’in; Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Teklifi (2/295) (Adalet ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2004)

           

Tezkereler

            1.- Cumhurbaşkanlığı 2003 Mali Yılı Kesinhesap Cetvelinin Sunulduğuna İlişkin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Tezkeresi (3/572) (Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

            2.- Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/573) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

            3.- Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ve Feramus Şahin’in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/574) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004)

 

Raporlar

            1.- Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Savurma Komisyonu Raporu (1/561) (S. Sayısı: 458) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) (GÜNDEME)

            2.- Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı: 461) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/804) (S. Sayısı: 462) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) (GÜNDEME)

            4.- Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/562) (S: Sayısı: 464) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) (GÜNDEME)

            5.- Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/779) (S. Sayısı: 465) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) (GÜNDEME)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Başbakanlık binasında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2387)

2.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, AİHM’ne Türkiye aleyhine yapılan başvurulara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2389)

3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, kısa zamanda fon alacağının tahsiliyle ilgili yöntemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2392)

4.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, bir yayın grubunun mal varlıklarına el konulmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2393)

5.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, “Trafik Güvenliği Ödülü 2004” önerisinde bulunan bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2398)

6.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Zeugma Antik Kenti mozaiklerinin İstanbul’a taşınmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2402)

7.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Zeugma mozaiklerinin sergilenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2403)

8.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, 2863 sayılı Kanuna aykırı davrandığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2404)

9.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Zeugma mozaiklerinin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2405)

10.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Zeugma mozaiklerinin sergilenmesi amacıyla bir müze kurulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2406)

11.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Avrupa’dan gelip Ortadoğu ülkelerine giden araçların transit geçişlerine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/2412)

12.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, yatırım teşvikiyle ilgili kriterlere ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2415)

13.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir bakanın Mavi Akım Projesiyle ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2417)

14.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, ülkemizdeki ekonomik duruma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2420)

15.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, gelir dağılımındaki düzensizliğin önlenmesine ilişkin Başbakan yazılı soru önergesi (7/2425)

16.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Çin mallarının ithalatıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2426)

17.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, BOTAŞ eski Yönetim Kurulu Üyesi bir şahısla ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2429)

18.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’da elektrik hatlarının yeraltına alınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2430)

19.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, enerji piyasasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2431)

20.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, dış kaynaklı projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2437)

21.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, taksi şoförlerinin can ve mal güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2439)

22.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, kamu bankalarının yeniden yapılandırılmalarıyla ilgili uygulamalara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2441)

23.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara-Çamlıdere Pelitçik Köyü çevresinde bulunan fosilleşmiş ormana ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2442)

24.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen Hazine Garantilerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2446)

25.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, esnafın Halk Bankasından kullandığı kredinin faiz oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2468)