Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No:  14

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

22 Ekim 2003 Çarşamba

 

Raporlar

 

            1.- Askeri Ceza Kanunu İle Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları  (1/606) (S. Sayısı: 270) (Dağıtma tarihi: 22.10.2003) (GÜNDEME)

            2.- İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/654) (S. Sayısı: 271) (Dağıtma tarihi: 22.10.2003) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, Edirne İlinin ekonomik canlılığının artırılması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2003)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, keçiboynuzu üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2003)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Manavgat Çayı suyunun dışarıya pazarlanmasına ve Manavgat Yat Limanı projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/801) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2003)

4.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Manavgat’a yeni bir arıtma tesisi kurulup kurulmayacağına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/802) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2003)

5.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, silah ruhsatlarına ve suç işlemede kullanılan silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2003)

6.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, yerli ateşli silah üretimine ve satışına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2003)

7.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurullarının çalışmalarına ve Samsun’daki sit alanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2003)

8.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, sperm ve yumurta transferi yasağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bir toplantıda sarf ettiği sözlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1350) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2003)

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ve görevden alınan Kurul personeline ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1351) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2003)

3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, basında çıkan akıl sağlığını yitirmiş bir gaziye ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1352) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2003)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, alternatif enerji kaynakları konusunda izlenen politikaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1353) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2003)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, uluslar arası pamuk piyasasındaki gelişmelere karşı alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1354) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2003)

6.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, cezaevi infaz koruma memurlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1355) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2003)

7.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Manavgat’ın çöp depolama alanı ihtiyacına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1356) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2003)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çeşitli toplumsal kesimlere yönelik ödemelerin ne zaman yapılacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1357) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2003)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yolsuzlukla mücadeleye yönelik yasal düzenleme çalışmalarına ve İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1358) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2003)

10.- Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz’ın, Sabah Yayıncılık hisse senetlerinin satışına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1359) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2003)