Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 139

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 31 Mayıs 2004 Pazartesi

 

 

  Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

 

1.-Yükseköğretim Kanunu ve Yüksek Öğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 13.5.2004 Tarihli ve 5171 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/819) (Anayasa ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2004)

 

Raporlar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı: 459) (Dağıtma tarihi: 31.5.2004) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı: 460) (Dağıtma tarihi: 31.5.2004) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, TBMM’deki güvenlik çalışanlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1106) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2004)

2.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Mersin-Tarsus İlçesinde doğal afetlerden zarar gören buğday ve bağ üreticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2004)

3.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, SSK hastalarının özel hastanelerden yararlanma projesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2004)

4.- Kars Milletvekili Selami YİĞİT’in, sağlığa zararlı ürünlerin Türkiye’ye girişini engelleyici mevzuata ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2004)

5.- Kars Milletvekili Selami YİĞİT’in, Ziraat Bankası’nın kullandırdığı tarımsal kredinin faiz oranına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2004)

 

                                         Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, soru önergelerine verilen cevaplara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2712) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2004)

2.- Bursa Milletvekili Ali DİNÇER’in, dul ve yetimlere bağlanan maaş ile şehit maaşına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2713) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2004)

3.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, yarım kalmış yatırımların ülke ekonomisine etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2714) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004)

4.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, özel bir televizyonda yayınlanan ayin törenine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2715) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2004)

5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan koruculara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2716) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2004)

6.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarıyla ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2717) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2004)

7.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Gazi Üniversitesi Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği Programı mezunlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2718) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2004)

8.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, 19 Mayıs töreninde imam hatipli bir öğrencinin konuşma yapmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2719) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2004)

9.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, ders kitaplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2720) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2004)

10.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2721) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2004)

11.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, Sinop İli karasularındaki avcılığa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2722) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2004)

12.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, veteriner ve ziraat teknisyenliği kadrolarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2723) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2004)

13.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Marmaray Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2724) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2004)

14.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, internette dialer programlarının kullanımında TÜRK TELEKOM’un sorumluluğuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2725) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2004)

15.- Hatay Milletvekili Abdulaziz YAZAR’ın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği uygulamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2726) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2004)

16.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, bir şirketin katıldığı ihalelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/2727) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2004)

17.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, Yedikule Hisarı’nın kiraya verilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2728) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2004)

18.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, Yalova-Elmalık Gölet Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2729) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2004)