Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 138

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 28 Mayıs 2004 Cuma

 

  Raporlar

 

1.-Samsun Milletvekili Haluk KOÇ ve 24 Milletvekili ile Samsun Milletvekili Cemal DEMİR ve 23 Milletvekilinin, Samsun’da Kurulma Aşamasındaki Mobil Santrallerin İhale ve Yer Seçimi Süreçleri İle Çevre ve İnsan Sağlığına Muhtemel Etkilerinin Araştırılması Amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Birer Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/29,31) (S.Sayısı: 297) (Dağıtma tarihi: 28.5.2004)

2.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK ve 44 Milletvekilinin, Yasama Dokunulmazlığı Konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin  Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/70) (S.Sayısı: 332) (Dağıtma tarihi: 28.5.2004)

3.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK ve 20 Milletvekili ile Ordu Milletvekili Eyüp FATSA ve 26  Milletvekilinin; Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Birer Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu.(10/8,48) (S.Sayısı: 335) (Dağıtma Tarihi: 28.5.2004)

4.-  Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK ve 64  Milletvekili İle Edirne Milletvekili Ali AYAĞ ve 23 Milletvekilinin; Orman Köylülerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Birer Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu. (10/69,118) (S.Sayısı: 450) (Dağıtma Tarihi: 28.5.2004)