Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 137

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 27 Mayıs 2004 Perşembe

 

 

Tasarı

 

 

1.- Mikro Finans Kuruluşları Hakkında Kanun Tasarısı (1/818) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2004)